Studiespes. Real

Fordyp deg i programfag innen realfag
og få generell studiekompetanse.

oppstart

Oppstart

19. august 2024

studiested

Studiested

St. Olavs gate 4, 0165 Oslo

pris

Pris

Skoleåret 2024/2025 30.045,- /år NOK 3.004,50 pr. måned i månedene august t.o.m. mai

opptakskrav

Opptakskrav

Alle elever i 10. klasse kan søke. Det er også anledning for elever å søke overflytning fra andre videregående skoler. På lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse.

Med forbehold om endringer

Har du lyst til å:

få realfagspoeng og muligheten til å begynne på for eksempel medisin, arkitekthøyskolen eller sivilingeniør (NTNU)?

lære å stille spørsmål om verden rundt deg og oppdage fenomener du ikke visste eksisterte?

lære å bruke teoretiske kunnskaper i praksis?

være med på å utforske svar på spørsmål sammen med dyktige lærere som har bevart nysgjerrigheten og utforskertrangen?

dra på landmålingstur, hvor du lærer å anvende geometri i praksis?

dra på faglig studietur til utlandet, for å besøke museer og bedrifter?

finne forskeren i deg?

Tror du realfag kan være noe for deg? Søk i dag!

Våre elever går ut med høy kompetanse innen realfag fag, og stiller sterkt rustet til høyere utdanning. Flere av våre realfagselever har vunnet priser i «Unge forskere» (Norges forskningsråd).

Hør fra våre elever:

Axel – del 1

Axel – del 2

Hva er realfagslinjen hos oss?

Hvorfor tilbyr vi denne linjen?

Pedagogikken vi bruker på Oslo by steinerskole gir deg mulighet til full faglig fordypning i realfagene.
Tre år med realfag på videregående gjøre deg godt forberedt og rustet til videre studier på universitet eller høyskole, og åpner mange spennende muligheter.

Hva gir realfagslinjen deg?

Vi har periodeundervisning som gir oss mulighet til å fordype oss i hvert fagemne.
Vi har et rikt og variert fagtilbud, og tilbyr for eksempel projektiv geometri og optikk.
Realfag gir generell studiekompetanse med ekstra realfagspoeng.

1/13

Hvordan undervises det?

Vi ser på konkrete fenomener og hvordan vi kan studere dem – fra fenomen til begrep. 

Hvert emne vi underviser plasseres inn i en større sammenheng, slik at fenomenene og begrepene forstås. Stikkord er helhet, mening, sammenheng.

Lærerern er sentral i formidlingen av fagstoffet og legger vekt på god dialog med elevene.

Vi tilbyr de fire sentrale realfagene biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

I hvert av fagene er det mulighet for fordypning med praktiske forsøk og demonstrasjoner.

 

Hvilke kvalifikasjoner får du?

Du får realfagspoeng, og får utviklet analytisk og kreativ tenkning, og du får et godt grunnlag for videre studier.

Fagoversikt

Du kan velge fordypning i inntil tre av de sentrale realfagene matematikk, kjemi, fysikk og biologi. Linjen gir realfagspoeng ved opptak til videre studier. Hvert år gjennomfører vi en fordypningstur med realfag.

Du velger fordypningsfag i første klasse. På slutten av tredje klasse vil du arbeide med en fordypningsoppgave i ett av fordypningsfagene dine – matematikk, kjemi, fysikk eller biologi.

 

Biologi 1 og 2

Biologi 1 og 2 skal øve opp din evne til å fokusere på detaljer, og bygge opp din helhetlige forståelse fra mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden.

Du skal få et grunnlag for å bruke din fagkunnskap i biologi også i etiske sammenhenger.

Det legges vekt på deltagelse i observasjon, diskusjon, kritisk vurdering og evnen til å begrunne dine konklusjoner.

Undervisningen belyser i tillegg blant annet temaer relatert til miljøutfordringer, kropp og helse og bioteknologi.

 

Fysikk 1 og 2

Fysikk 1 og 2 gir deg kunnskap om natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. 

Du får innføring i fysikkens begreper, symboler og språk. I undervisningen knytter vi sammen beregninger av observasjoner og praktisk laboratoriearbeid.

Et viktig tema innen fysikk er bruk av matematikk og hvordan matematikk brukes for å uttrykke lovmessighet.

Fysikk settes inn i et historisk perspektiv og du får innsikt i fysikkens plass i kulturhistorien.

 

Kjemi 1 og 2

Kjemi 1 og 2 belyser hvordan kjemi griper inn i hverdagen.

Du får forståelse for kjemi som et naturfag med egne lover og reaksjonsmønstre. Gjennom forskjellige modeller vil du se hvordan faget forklarer de kjemiske lovene.

Du utvikler evnen til å se sammenhengen mellom egne erfaringer og kjemiske modeller og teorier. Dermed blir du i stand til å vurdere begrepene og modellene innenfor kjemi på en selvstendig og kritisk måte.

 

Matematikk 1T, R1 og R2

Matematikk fokuserer på problemløsning, analyse, logiske resonnement og metodiske spørsmål. Du vil få innføring i hvordan matematikk anvendes på veien fra problem til løsning.

Din evne til å oppdage ideer øves ved å se mønstre, proporsjoner, tallmessige og begrepsmessige sammenhenger innenfor matematikk.

Utgangspunktet for undervisningen er oppgaver av konkret og realistisk art. 

Oversikt over timetall

Last ned oversikt over timeantall 

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg, ta kontakt med oss og spør oss om det du lurer på?