Studiespes. Real

Skaff deg høy kompetanse innen realfag, og samtidig få generell studiekompetanse.

oppstart

Oppstart

22. august 2022

studiested

Studiested

St. Olavs gate 4, 0165 Oslo

pris

Pris

Skoleåret 2022/2023 26.265,- /år NOK 2.626,50 pr. måned i månedene august t.o.m. mai

opptakskrav

Opptakskrav

Alle elever i 10. klasse kan søke. Det er også anledning for elever å søke overflytning fra andre videregående skoler. På lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse.

Med forbehold om endringer

Har du lyst til å:

finne forskeren i deg?

få realfagspoeng og muligheten til å begynne på for eksempel medisin, arkitekthøyskolen eller sivilingeniør (NTNU)?

lære å stille spørsmål om verden rundt deg og oppdage fenomener du ikke visste eksisterte?

lære å bruke teoretiske kunnskaper i praksis?

være med på å utforske svar på spørsmål sammen med dyktige lærere som har bevart nysgjerrigheten og utforskertrangen?

dra på landmålingstur, hvor du lærer å anvende geometri i praksis?

dra på faglig studietur til utlandet, for å besøke museer og bedrifter?

Er svaret «JA», da er realfagslinjen noe for deg!

Våre elever går ut med høy kompetanse innen realfag fag, og stiller sterkt rustet til høyere utdanning. Flere av våre realfagselever har vunnet priser i «Unge forskere» (Norges forskningsråd). Alle linjene gir generell studiekompetanse.

Hva er realfag?

Hvorfor tilbyr vi denne linjen?

Pedagogikken vi bruker på Oslo by steinerskole gir deg mulighet til full faglig fordypning i realfagene.

Tre år på Realfag videregående vil gjøre deg godt forberedt og rustet til videre studier på universitet eller høyskole, og åpner mange spennende muligheter.

Hva gir realfagslinjen deg?

Vi har periodeundervisning som gir oss mulighet til å fordype oss skikkelig i hvert fagemne. Fordypningsoppgaver gir svært god erfaring for senere oppgaver. Vi vil hjelpe elevene til å utvikle sin tenkning om verden.

Vi har spesielle temaer, som for eksempel projektiv geometri og optikk.

Realfag gir generell studiekompetanse.

1/3

Hvordan undervises det?

Vi legger vekt på fenomenologisk metode, det vil si at vi er bevisste på å ta utgangspunkt i din egen erfaringsverden. Vi ser på konkrete fenomener og hvordan vi kan studere dem – fra fenomen til begrep. Ut fra de konkrete eksemplene bygger vi undervisningen.

Hvert emne vi underviser i forsøker vi å plassere inn i en større sammenheng, slik at fenomenene og begrepene forstås skikkelig. Stikkord er helhet, mening, sammenheng.

Vi forsøker å ha for øyet at menneskets utvikling følger menneskehetens utvikling.

Vi legger vekt på dialogisk undervisning. Lærerens formidling av fagstoff er viktigere enn en lærebok.

Du vil få undervisning i de fire sentrale realfagene biologi, kjemi, fysikk og matematikk. I hvert av fagene er det mulighet for full fordypning gjennom variert undervisning blant annet basert på praktiske forsøk og demonstrasjoner.

Hvilke kvalifikasjoner får du?

Du får realfagspoeng, og får utviklet din tenkning, både analytisk og kreativt. Du får godt grunnlag for å for eksempel komme inn på arkitekthøyskolen.

Den faglige kompetansen og arbeidsformen du får på Realfag gjør deg godt forberedt til videre studier.

Tidligere elever ved skolen har fått svært gode skussmål fra universiteter og høyskoler.

Fagoversikt

Du kan velge fordypning i inntil tre av de sentrale realfagene matematikk, kjemi, fysikk og biologi. Linjen gir realfagspoeng ved opptak til videre studier. Hvert år gjennomfører vi en fordypningstur med Realfag.

Du velger fordypningsfag i første klasse. På slutten av tredje klasse vil du arbeide med en fordypningsoppgave i ett av fordypningsfagene dine – matematikk, kjemi, fysikk eller biologi.

Biologi 1 og 2

Biologi 1 og 2 skal øve opp din evne til å fokusere på detaljer, og bygge opp din helhetlige forståelse av livsprosessene. Du skal få et grunnlag for å bruke din fagkunnskap i biologi også i etiske sammenhenger.

Det legges vekt på deltagelse i observasjon, diskusjon, kritisk vurdering og evnen til å begrunne dine konklusjoner.

Biologi skal gi deg grunnlag for videre studier innen biologi og biologirelaterte områder. Undervisningen belyser i tillegg blant annet temaer relatert til miljøutfordringer, kropp og helse og bioteknologi.

Fysikk 1 og 2

Fysikk 1 og 2 skal skjerpe din iakttagelse og forståelse for natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Eksperimenter, iakttagelser og tenkning rundt fysikk skal gi deg innsikt og kunnskap om grunnleggende prinsipper og lover som gir sammenheng i naturfenomenene.

Du får innføring i fysikkens begreper, symboler og språk. I undervisningen knytter vi sammen beregninger av observasjoner og praktisk laboratoriearbeid.

Bruk av matematikk og hvordan matematikk brukes for å uttrykke lovmessighet er et viktig tema. Fysikk settes inn i et historisk perspektiv og du får innsikt i fysikkens plass i kulturhistorien.

Kjemi 1 og 2

Kjemi 1 og 2 gir deg en utvidet innsikt i hvordan kjemi griper inn i hverdagen. Du får forståelse for kjemi som et naturfag med egne lover og reaksjonsmønstre og gjennom forskjellige modeller vil du se hvordan faget forklarer de kjemiske lovene.

Du skal utvikle evnen til å se sammenhengen mellom egne erfaringer og kjemiske modeller og teorier. Dermed blir du i stand til å vurdere begrepene og modellene innenfor kjemi på en selvstendig og kritisk måte.

Matematikk 1T, R1 og R2

Matematikk vil styrke din tankemessige arbeidsevne gjennom problemløsning, analyse, logiske resonnement og metodiske spørsmål. Du vil få innføring i hvordan matematikk anvendes i metodiske steg på veien fra problem til løsning.

Din evne til å oppdage ideer øves ved å se mønstre, proporsjoner, tallmessige og begrepsmessige sammenhenger innenfor matematikk.

Utgangspunktet for undervisningen er oppgaver av konkret, realistisk art. På denne måten vil matematikk hjelpe deg til å strukturere tenkningen, og styrke evnen til å finne riktige begreper og ideer.

Oversikt over timetall

Last ned oversikt over timeantall 

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg, ta kontakt med oss og spør oss om det du lurer på?