Musikk

Fordyp deg i programfag innen musikk og få generell studiekompetanse.

oppstart- ikon

Oppstart

19. august 2024

Studiested

Studiested

St. Olavs gate 4, 0165 Oslo

pris

Pris

Skoleåret 2024/2025 37.395,- /år NOK 3.739,50 pr.måned i månedene august t.o.m. mai

opptakskrav

Opptakskrav

Alle elever i 10. klasse kan søke. Det er også anledning for elever å søke overflytning fra andre videregående skoler. På lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse. Inntak til musikklinjen skjer på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse og ferdighetsprøve (mer info om ferdighetsprøven finner du lenger ned på siden).

Med forbehold om endringer

Har du lyst til å:

fordype deg i musikk og samtidig oppnå generell studiekompetanse?

ha enetimer på instrumentet ditt hver uke?

synge store verk for kor og orkester?

ha profesjonelle musikere som lærere?

spille i band, stryke- eller blåseensemble sammen med vennene dine i skoletiden?

spille og oppleve konserter i London?

spille inn musikken din i et profesjonelt lydstudio?

avslutte skolegangen med din egen konsert?

Tror du musikklinjen kan være noe for deg? Søk i dag!

Pedagogikken vi bruker på Oslo by steinerskole gir deg mulighet til full faglig fordypning i musikkfagene, samtidig som du får generell studiekompetanse.

Hør fra våre elever:

Tale del 1

Tale del 2

Tale del 3

Hva er musikklinjen?

Pedagogikken vi bruker på Oslo by steinerskole gir deg mulighet til full faglig fordypning i musikkfagene.

Tre år med musikkfag på videregående gjøre deg godt forberedt og rustet til videre studier på universitet eller høyskole, og åpner mange spennende muligheter.

Vi ønsker å gi deg muligheten til å jobbe både teoretisk og praktisk med bl.a. band, samspill, dirigering, orkester, kor, musikkhistorie, notelære, komposisjon og musikkteori.

Du vil få kunnskap og mulighet til å videreutvikle dine evner til å arbeide kreativt, både selvstendig og i samarbeid med medelever.

Hva gir den deg?

På skolen jobber vi med å skape et godt miljø som gradvis selvstendiggjør og ansvarliggjør hver enkelt elev. Vi er gode til å gjøre hverandre gode og du får hjelp til å utnytte ditt fulle potensiale.

På skolen kan du jobbe i saler med gode lydforhold. Skolen har komplett bandutstyr til ti band, tjue rom med piano og et komplett, moderne lydstudio. Praktisk musikkutøving og samspill er helt sentralt. I løpet av skoletiden vil du være med på mange konserter i alle tenkelige formater.

Musikklinjen gir deg generell studiekompetanse.

1/4

Hvordan undervises det?

Vi gjør ting sammen. På en dynamisk måte utvikler vi fagene og skaper en tydelig sammenheng mellom musikkfagene.

Vi er gode til å skape genuine musikalske uttrykk gjennom et mangfold konsertopplevelser på høyt nivå.

Praktisk utøving og samspill er helt sentralt.

Gjennom instrumentalundervisningen vil du få grundig innføring i musikkteori.


Hvilke kvalifikasjoner får du?

Du får generell studiekompetanse.

All høyere musikkutdanning har en praktisk opptaksprøve, og tre år på musikklinjen hos oss gir deg et godt utgangspunkt.

Fagoversikt

Det er en fordel om du har spilt eller sunget i noen år og er vant til å øve jevnt. Du får grundig innføring i musikkteori i instrumentalundervisningen.

Hovedinstrument

Du vil få individuell undervisning i ditt hovedinstrument hver uke. Disse timene blir tilrettelagt slik at du skal få mest mulig ut av tiden du øver på instrumentet. Lærerne vil gi deg tekniske, praktiske og teoretiske utfordringer innen alle sjangre.

Det kreves jevn øving og jobbing mellom timene for at du skal utvikle deg mest mulig. På Oslo by steinerskole knyttes teori- og notekunnskap opp mot ditt instrument. Uansett instrument vil du lære noter.

Samspill

I faget samspill vil du få bruke den teoretiske og praktiske kunnskapen på en utøvende måte. Du får jobbe med tilrettelagt repertoar i alle sjangre. Du vil spille sammen med andre elever på tvers av klassetrinn. Gruppene blir tilrettelagt slik at du får mest mulig læring ut av samspillet.

Samspillet er metodisk lagt opp slik at du skal erfare hva det er som gjør at samspill fungerer, eller ikke fungerer. Hver periode avsluttes med en konsert så du får mye konserterfaring i løpet av tre år.

Bi-instrument

Å kunne spille flere instrumenter er viktig og lærerikt for deg som driver med musikk. Undervisning i bi-instrument og besifring gir deg allsidighet og musikalsk innsikt. Samtidig belyses musikkteorien gjennom utøving og praktisk bruk. Har du ikke sang som hovedinstrument, vil du få sang som bi-instrument i første klasse.

Du bør ha et klaviatur hjemme. Skolen kan være behjelpelig med anskaffelsen av dette.

Teorifagene

I teorifag som hørelære, satslære og arrangering/ komponering vil du lære om musikkens grunnprinsipper og oppbygning. Du vil øve opp gehøret og få forske i akkorder. Du får muligheten til å komponere egne sanger og musikkstykker. De ferdighetene du utvikler i teorifagene vil komme deg som musiker til gode. Målet er at teori og praksis skal knyttes tett sammen.

Kor

Alle synger i koret. Her vil du få synge musikk fra alle tidsepoker og sjangere. Musikklinjen setter opp et stort klassisk korverk hvert år. Blant tidligere prosjekter kan nevnes Verdis Requiem sammen med Oslo Filharmoniske orkester, Mozarts Requiem med Oslo Symfoniorkester, og Carmina Burana.

Rytmeensemble

Faget rytmeensemble finner du bare på Oslo by steinerskole. Her lærer du rytme gjennom praktisk musisering. Målet med undervisningen er at du skal oppøve evnen til å kjenne igjen, reprodusere og notere forskjellige rytmer. Du vil jobbe med rytmiske stilarter som blant annet latin og hip-hop.

Musikkhistorie

I musikkhistorie vil du lære om musikkens utvikling, om nyskaping, form, stiltrekk og viktige komponister og utøvere. Historie, musikk, kultur og teknologi henger nøye sammen, og alt dette er en del av faget.

Musikkformidling

Musikkformidling handler om hvordan du når frem til et publikum med musikken din. Dette lærer du gjennom scenisk tilstedeværelse og praktisk organisering og gjennomføring av konserter. Gruppearbeid og offentlige konserter er en viktig del.

Søknad, ferdighetsprøve og inntak på musikklinjen

Opptak til musikklinjen gjøres på grunnlag av vitnemål fra ungdomsskolen og ferdighetsprøve.

Karaktersnitt og musikalske ferdigheter vektes likt.

Det er ikke nødvendig å sende inn video.

Søkere til musikklinjen blir innkalt til ferdighetsprøve og inntakssamtale sammen med foresatt i april Innkallingen sendes til søkerens mailadresse.

På ferdighetsprøven skal du fremføre to stykker/låter med forskjellig uttrykk på hovedinstrumentet ditt. Hovedinstrumentet kan være sang. Maks varighet 8-10 minutter. 

Du vil også få noen kartleggingsoppgaver i gehør og musikkteori.

Gehør: Gjenta korte melodiske fraser
Teori: Notenavn, noteverdier, pauser og besifring.

Veiledningssamtalen handler om å bi bedre kjent med deg som søker og din motivasjon for å gå på musikklinjen. Du vil få nyttig informasjon om skolen og anledning til å stille spørsmål. Tilbud om plass vil bli sendt til søkerens mailadresse i midten av mai.

Oversikt over timetall

Last ned oversikt over timeantall 

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg, ta kontakt med oss og spør oss om det du lurer på?