Musikk

På musikklinjen til Oslo by steinerskole er lærerne profesjonelle musikere, slik at du kan lære av de beste.

Oppstart

22. august 2022

Studiested

St. Olavs gate 4, 0165 Oslo

Pris

Skoleåret 2021/2022 33.195,- /år NOK 3.319,50 pr.måned i månedene august t.o.m. mai

Opptakskrav

Alle elever i 10. klasse kan søke. Det er også anledning for elever å søke overflytning fra andre videregående skoler. På lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse. Inntak til musikklinjen skjer på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse og opptaksprøve.

Med forbehold om endringer

Har du lyst til å:

fordype deg i musikk og samtidig oppnå generell studiekompetanse?

ha enetimer på instrumentet ditt hver uke?

synge store verk for kor og orkester?

ha profesjonelle musikere som lærere?

spille i band, stryke- eller blåseensemble sammen med vennen dine i skoletiden?

spille og oppleve konserter i London?

spille inn musikken din i et profesjonelt lydstudio?

avslutte skolegangen med din egen konsert?

Er svaret "JA" - da er musikklinjen noe for deg

Da er musikklinjen noe for deg! Alle linjene gir generell studiekompetanse.

Hva er musikklinjen?

Hvorfor tilbyr vi denne linjen?

På Oslo by steinerskole har vi spisskompetanse på alle musikalske uttrykk og aspekter.

Hva gir den deg?

Du får hjelp til å utnytte ditt fulle potensiale, uansett forutsetninger i utgangspunktet.

På skolen jobber vi med å skape et godt miljø som gradvis selvstendiggjør og ansvarliggjør hver enkelt elev. Vi er gode til å gjøre hverandre gode.

På skolen kan du jobbe i saler med gode lydforhold. Skolen har komplett bandutstyr til ti band, tjue rom med piano og et komplett, moderne lydstudio. Praktisk musikkutøving og samspill er helt sentralt. I løpet av skoletiden vil du være med på mange konserter i alle tenkelige formater.

Musikk gir deg generell studiekompetanse.

1/4

Hvordan undervises det?

Vi gjør ting sammen. På en dynamisk måte utvikler vi fagene og skaper en tydelig sammenheng mellom musikkfagene.

Vi er gode til å skape genuine musikalske uttrykk gjennom ekte konsertopplevelser. Hvert år arrangerer vi 30 konserter på høyt nivå.

Halvparten av undervisningen er musikkfag, og gjennom instrumentalundervisning vil du få grundig innføring i musikkteori.

Praktisk utøving og samspill er helt sentralt, og du vil få være med på konserter av mange slag.

Gjennom instrumentalundervisningen vil du få grundig innføring i musikkteori.

Hvilke kvalifikasjoner får du?

Du får generell studiekompetanse, så du kan gå videre på et hvilket som helst studium som ikke krever fordypning i realfag.

All høyere musikkutdanning har en praktisk opptaksprøve, og tre år på Musikk hos oss er den beste forberedelsen du kan få.

Tidligere elever hos oss studerer i dag musikk ved Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og Berkley College of Music i Boston, for å nevne noen.

Fagoversikt

Det er en fordel om du har spilt eller sunget i noen år og er vant til å øve jevnt. Du får grundig innføring i musikkteori i instrumentalundervisningen.

Teori/notetesten inneholder:

Spille/synge en enkel notert melodi.

Klappe et notert rytmemønster.

Besifring (spille enkle akkorder på piano eller gitar).

Toneartkunnskap (kvintsirkelen).

Gehør/rytmetesten inneholder:

Rytmisk imitasjon (herme rytmer).

Melodisk imitasjon (herme melodier).

Synge brutte treklanger.Det er en fordel om har mottatt instrumental/vokalundervisning før, er vant til å øve regelmessig på ditt instrument og har grunnleggende kunnskaper i notelære.

Opptaksprøven avsluttes med en samtale med deg og dine foresatte.

Hovedinstrument

Du vil få individuell undervisning i ditt hovedinstrument hver uke. Disse timene blir tilrettelagt slik at du skal få mest mulig ut av tiden du øver på instrumentet. Lærerne vil gi deg tekniske, praktiske og teoretiske utfordringer innen alle sjangre.

Det kreves jevn øving og jobbing mellom timene for at du skal utvikle deg mest mulig. Hos Oslo by Steinerskole knyttes teori- og notekunnskap opp mot ditt instrument, slik at teorien utvikles til operativ, praktisk kunnskap. Uansett instrument vil du lære noter.

Samspill

I faget samspill møtes all musikkunnskapen din. Her vil du få bruke den teoretiske og praktiske kunnskapen på en utøvende måte. Du får jobbe med tilrettelagt repertoar i alle sjangre. Du vil spille sammen med andre elever på tvers av klassetrinn. Gruppene blir tilrettelagt slik at du får mest mulig læring ut av samspillet.

Samspillet er metodisk lagt opp slik at du skal erfare hva det er som gjør at samspill fungerer, eller ikke fungerer. Hver periode avsluttes med en konsert. På den måten får du mye konserterfaring i løpet av tre år.

Bi-instrument/ brukspiano

Å kunne spille flere instrumenter er viktig og lærerikt for deg som driver med musikk. Undervisning i bi-instrument og besifring gir deg allsidighet og musikalsk innsikt. Samtidig belyses musikkteorien gjennom utøving og praktisk bruk. Har du ikke sang som hovedinstrument, vil du få sang som bi-instrument i første klasse.

Du bør ha et klaviatur hjemme. Skolen kan være behjelpelig med anskaffelsen av dette.

Teorifagene

I teorifag som hørelære, satslære og arrangering/ komponering vil du lære om musikkens grunnprinsipper og oppbygning. Du vil øve opp gehøret og få forske i akkorder. Du får muligheten til å komponere egne sanger og musikkstykker. De ferdighetene du utvikler i teorifagene vil komme deg som musiker til gode. Målet er at teori og praksis skal knyttes tett sammen.

Kor

Alle synger i koret. Her vil du få synge musikk fra alle tidsepoker og sjangere. Musikk setter opp et stort klassisk korverk hvert år. Blant tidligere prosjekter kan nevnes Verdis Requiem sammen med Oslo Filharmoniske orkester, Mozart Requiem med Oslo Symfoniorkester og Carmina Burana.

Rytmeensemble

Faget rytmeensemble finner du bare på Oslo by Steinerskole. Her lærer du rytme gjennom praktisk musisering. Du skal tilegne deg praktiske og teoretiske kunnskaper, men teorien skal komme til deg gjennom musikken, ikke omvendt. Målet med undervisningen er at du skal oppøve evnen til å kjenne igjen, reprodusere og notere forskjellige rytmer. Du vil jobbe med rytmiske stilarter som latin og hip-hop.

Musikkhistorie

I musikkhistorie vil du lære om musikkens utvikling, om nyskaping, form, stiltrekk og viktige komponister og utøvere. Historie, musikk, kultur og teknologi henger nøye sammen, og alt dette er en del av faget.

Musikkformidling

Musikkformidling handler om hvordan du når fram til et publikum med musikken din. Dette lærer du gjennom scenisk tilstedeværelse og praktisk organisering og gjennomføring av konserter. Gruppearbeid og offentlige konserter er en viktig del.

Søknader og inntak

Opptak til Musikk gjøres på grunnlag av vitnemål fra ungdomsskolen og opptaksprøver.

På opptaksprøven skal du spille/synge to korte musikkstykker av forskjellig karakter (to-fire minutter per stykke). Du kan synge/spille alene eller du kan ha med deg medspiller(e). Backing track er også greit.

Vi vil kartlegge hvor mye du kan om noter og musikkteori, samt teste gehør og rytmefølelse. Det er en fordel om har mottatt instrumental/vokalundervisning før, er vant til å øve regelmessig på ditt instrument og har grunnleggende kunnskaper i notelære.

Oversikt over timetall

Last ned oversikt over timeantall 

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg, ta kontakt med oss og spør oss om det du lurer på?