Søk plass

Tips før du begynner:
Finn frem dine halvårsvurderinger: Skolen fordeler plasser basert på halvårsvurdering etter første halvår i 10. klasse. Til andre-inntaket i juni trenger vi ditt avgangsvitnemål. Dokumentasjon på tidligere skolegang må inneholde navn på søker og skole. Nederst i søknadsskjemaet kan du laste det opp elektronisk her eller du kan ettersende til Oslo by steinerskole.

Husk søknadsfrister:
– Første inntak 1. mars 2023
Andre inntak 20. juni 2023
– Løpende inntak resten av året, dersom det er ledig plass på linjen du har søkt. Om du ønsker å starte hos oss umiddelbart, kan du sende en mail til info@byskolen.no eller kontakte oss på telefon 22868460

Andre viktige ting å huske på:

  • Du trenger både ditt eget personnummer og personnummer til dine foresatte slik at begge kan registreres i vårt skoleadministrative system.
  • All kommunikasjon fra skolen sendes til søkers e-postadresse
  • Husk at du kan ettersende karakterkort dersom du ikke laster det opp via dette skjemaet.
  • Det er kun PDF, Word og bildefiler som er tillatt som vedlegg.
  • Alle kan søke Vg1, men til Vg2 er det viktig du gjør deg kjent med opptakskravene

Velg hvilket trinn du skal gå

Hvilken linje vil du gå på?

Hva er fødsels- og personnummeret ditt?

Vi trenger dette for å rapportere søkertall til utdanningsdirektoratet.

Fyll inn ditt navn, adresse, mobil og e-postadresse

E-postadressen din er viktig for oss. Sjekk at den er riktig skrevet.

Fyll inn telefonnummer, e-post og personnummer til foresatte

Du må fylle ut informasjonen til minst én foresatt.

Den foresattes personnummer legges inn for at vi skal kunne verifisere personalia i søknaden.

Hvis du fyller ut foresatt 2, trenger vi også personnummeret til foresatt 2 for at vi skal kunne verifisere personalia i søknaden.

Verifiser epost

Får å være helt sikker du har fylt ut riktig e-post tidligere i skjema, ønsker vi at du fyller e-posten din manuelt igjen slik vi kan verfisere

Tilrettelegging - Ekstra behov

Trenger du tilrettelegging på Oslo by steinerskole er det fint for oss å få beskjed om dette så fort som mulig slik at vi kan legge dette inn i planleggingen. Du kan laste opp din dokumentasjon sammen med dine vitnemål/halvårsvurderinger. Dette vil selvfølgelig ikke få innflytelse på ditt opptak til skolen.

Vitnemål/halvårsvurderinger

Skolen fordeler plasser basert på halvårsvurderinger etter 1. halvår i 10. klasse. Vi må derfor få dine halvårsvurderinger før vi kan behandle søknaden. Du kan laste opp elektronisk her, eller du kan ettersende til:

Oslo by steinerskole
Postboks 6679
St. Olavs plass
0129 Oslo

Vedlegg - last opp her

Du kan laste opp flere vedlegg. Kun PDF, word-dokumnent og bildefiler er tillatt.

Vil du sende inn søknad uten vedlegg? Vi sender deg lenke på e-post for å laste opp vedlegg ved et senere tidspunkt.