Søk skoleplass

Tips før du begynner:

Finn frem dine halvårsvurderinger: Skolen fordeler plasser basert på halvårsvurdering etter første halvår i 10. klasse. Til andre-inntaket i juni trenger vi ditt avgangsvitnemål. Nederst i søknadsskjemaet kan du laste det opp elektronisk her eller du kan ettersende til Oslo by steinerskole.

Husk søknadsfrister:
- Førsteinntak 1. mars 2022
- Andre inntak 20. juni 2022
- Løpende inntak hele året, dersom det er ledig plass på linjen du har søkt. Om du ønsker å starte hos oss umiddelbart, kan du sende en mail til info@byskolen.no eller kontakte oss på telefon 22868460

For elever som søker til musikklinjen vil det sendes ut separat informasjon om hvor opptaksvideo skal lastes opp. Frist for opplasting av opptaksvideo er 9. april 2022.

Et par ting til:

  • Du trenger personnummeret ditt og til dine foresatte slik at begge kan registreres i vårt skoleadministrative system.
  • Husk at du kan ettersende karakterkort dersom du ikke laster det opp via dette skjemaet.
  • Det er kun PDF, Word og bildefiler som er tillatt som vedlegg.

Velg hvilket trinn du skal gå

Hvilken linje vil du gå på?

Hva er fødsels- og personnummeret ditt?

Vi trenger dette for å rapportere søkertall til utdanningsdirektoratet.

Fyll inn ditt navn, adresse, mobil og e-postadresse

E-postadressen din er viktig for oss. Sjekk at den er riktig skrevet.

Fyll inn telefonnummer, e-post og personnummer til foresatte

Du må fylle ut informasjonen til minst én foresatt.

Den foresattes personnummer legges inn for at vi skal kunne verifisere personalia i søknaden.

Hvis du fyller ut foresatt 2, trenger vi også personnummeret til foresatt 2 for at vi skal kunne verifisere personalia i søknaden.

Tilrettelegging - Ekstra behov

Trenger du tilrettelegging på Oslo by steinerskole er det fint for oss å få beskjed om dette så fort som mulig slik at vi kan legge dette inn i planleggingen. Du kan laste opp din dokumentasjon sammen med dine vitnemål/halvårsvurderinger. Dette vil selvfølgelig ikke få innflytelse på ditt opptak til skolen.

Vitnemål/halvårsvurderinger

Skolen fordeler plasser basert på halvårsvurderinger etter 1. halvår i 10. klasse. Vi må derfor få dine halvårsvurderinger før vi kan behandle søknaden. Du kan laste opp elektronisk her, eller du kan ettersende til:

Oslo by steinerskole
Postboks 6679
St. Olavs plass
0129 Oslo

Vedlegg - last opp her

Du kan laste opp flere vedlegg. Kun PDF, word-dokumnent og bildefiler er tillatt.

Vil du sende inn søknad uten vedlegg? Vi sender deg lenke på e-post for å laste opp vedlegg ved et senere tidspunkt.