Søk skoleplass

 

Tips før du begynner:
Finn frem dine halvårsvurderinger: Skolen fordeler plasser basert på halvårsvurdering etter første halvår i 10. klasse. Til andre-inntaket i juni trenger vi ditt avgangsvitnemål. Nederst i søknadsskjemaet kan du laste det opp elektronisk her eller du kan ettersende til Oslo by steinerskole.

Husk søknadsfrister:
– Førsteinntak 1. mars 2022
– Andre inntak 20. juni 2022
Løpende inntak hele året, dersom det er ledig plass på linjen du har søkt. Om du ønsker å starte hos oss umiddelbart, kan du sende en mail til info@byskolen.no eller kontakte oss på telefon 22868460

Andre viktige ting å huske på:

  • Du trenger både ditt eget personnummer og personnummer til dine foresatte slik at begge kan registreres i vårt skoleadministrative system.
  • All kommunikasjon fra skolen sendes til søkers e-postadresse
  • Husk at du kan ettersende karakterkort dersom du ikke laster det opp via dette skjemaet.
  • Det er kun PDF, Word og bildefiler som er tillatt som vedlegg.

Velg hvilket trinn du skal gå

Hvilken linje vil du gå på?

Hva er fødsels- og personnummeret ditt?

Vi trenger dette for å rapportere søkertall til utdanningsdirektoratet.

Fyll inn ditt navn, adresse, mobil og e-postadresse

E-postadressen din er viktig for oss. Sjekk at den er riktig skrevet.

Fyll inn telefonnummer, e-post og personnummer til foresatte

Du må fylle ut informasjonen til minst én foresatt.

Den foresattes personnummer legges inn for at vi skal kunne verifisere personalia i søknaden.

Hvis du fyller ut foresatt 2, trenger vi også personnummeret til foresatt 2 for at vi skal kunne verifisere personalia i søknaden.

Tilrettelegging - Ekstra behov

Trenger du tilrettelegging på Oslo by steinerskole er det fint for oss å få beskjed om dette så fort som mulig slik at vi kan legge dette inn i planleggingen. Du kan laste opp din dokumentasjon sammen med dine vitnemål/halvårsvurderinger. Dette vil selvfølgelig ikke få innflytelse på ditt opptak til skolen.

Vitnemål/halvårsvurderinger

Skolen fordeler plasser basert på halvårsvurderinger etter 1. halvår i 10. klasse. Vi må derfor få dine halvårsvurderinger før vi kan behandle søknaden. Du kan laste opp elektronisk her, eller du kan ettersende til:

Oslo by steinerskole
Postboks 6679
St. Olavs plass
0129 Oslo

Vedlegg - last opp her

Du kan laste opp flere vedlegg. Kun PDF, word-dokumnent og bildefiler er tillatt.

Vil du sende inn søknad uten vedlegg? Vi sender deg lenke på e-post for å laste opp vedlegg ved et senere tidspunkt.