Søk plass til skoleåret 2024/2025

På denne siden kan du søke plass for skoleåret 2024/2025. 

Søknadsfrister

  • 1. mars 23:59: første inntak. 
  • 26. juni 23:59: andre inntak

Søknader som kommer inn etter 26. juni behandles fortløpende etter gjennomført andreinntak.

Krav til dokumentasjon

  • Navn på søker og tidligere skole være synlig i alle opplastede halvårsvurderinger og vitnemål. 
  • Søkere til 1. inntak søker med halvårsvurdering.
  • Søkere til 2. inntak søker med avgangsvitnemål. 
  • Dokumentasjonen lastes opp elektronisk.

Søkere til Vg2

Hvilket skoleår søker du?

Velg hvilket trinn du skal gå

Hvilken linje vil du gå på?

Hva er fødsels- og personnummeret ditt?

Vi trenger dette for å rapportere søkertall til utdanningsdirektoratet.

Fyll inn ditt navn, adresse, mobil og e-postadresse

E-postadressen din er viktig for oss. Sjekk at den er riktig skrevet.

Verifiser e-post for elev

Får å være helt sikker du har fylt ut riktig e-post over, ønsker vi at du fyller e-posten din manuelt igjen slik vi kan verfisere.

Fyll inn telefonnummer, e-post og personnummer til foresatte

Du må fylle ut informasjonen til minst én foresatt.

Den foresattes personnummer legges inn for at vi skal kunne verifisere personalia i søknaden.

Hvis du fyller ut foresatt 2, trenger vi også personnummeret til foresatt 2 for at vi skal kunne verifisere personalia i søknaden.

Tilrettelegging - Ekstra behov

Trenger du tilrettelegging på Oslo by steinerskole er det fint for oss å få beskjed om dette så fort som mulig slik at vi kan legge dette inn i planleggingen. Du kan laste opp din dokumentasjon sammen med dine vitnemål/halvårsvurderinger. Dette vil selvfølgelig ikke få innflytelse på ditt opptak til skolen.

Vitnemål/halvårsvurderinger

Søkers navn og tidligere skole må være synlig i alle opplastede halvårsvurderinger og vitnemål.

  • Søkere til 1. inntak søker med halvårsvurdering.
  • Søkere til 2. inntak søker med avgangsvitnemål.

Vedlegg - last opp her

Du kan laste opp flere vedlegg. Kun PDF, word-dokumenter og bildefiler er tillatt.