Avgangsvitnemål

Tallkarakterene på vitnemålet danner utgangspunkt for opptakspoeng ved søknad til høyere utdanning.

Opptakspoeng til høyere utdanning

Gjennomsnittskarakter beregnes på grunnlag av samtlige tallkarakterer på avgangsvitnemålet. Gjennomsnittskarakter ganger 10 gir karakterpoeng med én desimal.

Utover dette gis det realfagspoeng til elever fra realfaglinjen for følgende fag: 1,5 poeng for hvert av fagene matematikk og fysikk og 1 poeng for hvert av fagene kjemi og biologi til Vg3-nivå. Hver av disse fire fagene gir 0,5 poeng til Vg2-nivå. For elever som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og tar fremmedspråk i Vg3 gis det 0,5 poeng for nivå II og 1 poeng for nivå III. Det kan ikke gis mer enn totalt 4 tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk.

Skolens studieveileder informerer alle elever i Vg3 om søknad til høyere utdanning

Kompetansebevis

Elever som ikke fullfører alle fag får utstedt et kompetansebevis.

Fant du ikke svaret du søkte etter?

Våre rådgivere er tilgjengelig for deg. Ta kontakt med oss, og spør om det du lurer på.