Livet på skolen Pluss ikon
Biblioteket interiør

Biblioteket

Biblioteket på Oslo by steinerskole fungerer som et «ordentlig» bibliotek. Bibliotekaren er utdannet bibliotekar ved Høgskolen i Oslo og heter Siri A. Oftestad Aronsen.

Til utlån har vi lærebøker (til undervisning), i tillegg til skjønnlitteratur, fagbøker, tegneserier, lydbøker og DVDer. Her er søkesiden til biblioteket.

I tillegg til lekselesing eller «fritidslesing», kan man også ha ulike arrangementer på biblioteket, eller ulike arrangementer i regi av biblioteket. Det kan være forfatterbesøk eller utstillinger av elevenes arbeid. Det er bare å spørre hvis du har lyst til å bruke biblioteket, på en eller annen måte!

Noen lærere bruker også rommet til undervisning, enten med klassen sin eller i ekstraundervisning. Dette må skje når biblioteket er stengt eller når det ikke sitter noen andre der som trenger stillhet.