Birte ved tavlen

Hedersomtale i Holmboeprisen 2015 til lektor Birte Vestergård på Oslo by steinerskole.

Vi gratulerer Birte Vestergård med Hedersomtale i Holmboeprisen 2015!

Holmboeprisen (Bernt Michael Holmboes minnepris) er opprettet av Norsk matematikkråd, og har som formål å fremme og belønne god undervisning i matematikk. Prisen deles ut hvert år til en eller flere matematikklærere, eller et matematikkmiljø, i norsk grunnskole eller videregående skole. Ved tildeling av Holmboeprisen skal det vektlegges evne til å formidle matematikk og skape interesse for faget, tilrettelegging for god undervisning, samt innovasjon og nytenking.

Holmboekomitéen har i tillegg til årets prisvinner gitt tre kandidater hedersomtale. Lektor i matematikk og naturfag på Oslo by steinerskole, Birte Vestergaard er en av dem.

Dette sier Holmboekomitéen om Birte Vestergaard:

«Birte Vestergaard er en svært dyktig og engasjert matematikklærer, som evner å få fram matematikkfaglige sammenhenger på en slik måte at elevene forstår og ser matematikkens relevans. Undervisningen er preget av en utforskende tilnærming til matematikken, ofte ved bruk av realistiske kontekster. Vestergaards situasjon som svaksynt har gitt henne erfaringer med hvordan det oppleves når en ikke mestrer det andre klarer. Dette tar hun med seg inn i undervisningen der hun møter alle elever med respekt for forskjellighet og arbeider for at alle elevene skal mestre. Samtidig er Vestergaards undervisning preget av at ulike elever må finne sin egen vei i tilegninga av matematiske begrep, og hun utfordrer dem med opplegg som krever at elevene må skaffe seg ny innsikt. Vestergaard legger også til rette for at hver elev får øve slik at de blir tryggere i arbeidet med faget. Elevene får tilgang til tavlenotater gjennom bilder og videoopptak fra deler av undervisningen. Vestergaard er en entusiastisk kollega som gjerne deler ideer og opplegg, både med kollegaer og gjennom artikkelskriving.

For mer informasjon om Holmboeprisen se:
http://holmboeprisen.no

Flere artikler Pluss ikon