You logo

Vi deltar på Yrkes- og utdanningsmessen 8.-9. november

Yrkes- og utdanningsmessen (YoU) arrangeres i Oslo Spektrum 8.-9. november.

Arrangementet er for elever i 10. trinn i Osloskolen, deres foresatte og andre som vil vite mer om videregående opplæring og mulighetene videre.

Åpningstider for messen:
Tirsdag 8. november kl. 08.30 – 20.00
Onsdag 9. november kl. 08.30 – 14.30

Foresatte er velkommen til et eget arrangement tirsdag 8. november kl. 18.00.

Messen er gratis.

Les mer på
http://www.oslospektrum.no/you-yrker-og-utdanning.5912520-133570.html
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/8-november-og-9-november-er-det-yrkes-og-utdanningsmesse-you-i-oslo-spektrum-article61263.html

Flere artikler Pluss ikon