Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober og i år er tema «Spør mer!». Vi i skolehelsetjenesten oppfordrer alle til å sette av tid til å spørre mer, være nysgjerrige og vise interesse for hverandre!

I filmen snakker helsesykepleier Kristin Tronstad og elevterapeut Kristina Pettersen om Verdensdagen for psykisk helse og hva som kan gjøres for å forbedre andres psykiske helse. Gjennom å snakke om psykisk helse kan vi bidra til større åpenhet om det å streve med psykiske vansker. Det kan gjøre det lettere å snakke med andre hvis man trenger støtte eller hjelp når man ikke har det så bra. Dessuten kan vi lære mer om hva som gir oss en god psykisk helse.

Det er laget et eget opplegg som skolens klasser kan jobbe med:
Verdensdagen-for-psykisk-helse-2020-UNGDOMSSKOLEN-OG-VGS

Det kan være fint å reflektere rundt disse punktene:

·         Har du spurt deg selv eller noen andre om noe i dag?

·         Hvordan lyttet du til svaret?

·         Hva gjorde svaret med deg?

·         Kan du bruke svaret til noe godt?

Ønsker du mere informasjon informasjon anbefaler Kristin og Christina disse linkene:

 

1.       Hvordan lytte bedre: https://www.youtube.com/watch?v=-KXp7QXcRGU

2.       Våg å bry deg: https://www.youtube.com/watch?v=CtgL8Jpc7tc

 

 

Flere artikler Pluss ikon