Fay Wildhagen

Tidligere Obs-elev Fay Wildhagen er plukket ut til å spille på Øya 2015

Det er hyggelige nyheter når vi kan lese at Fay Wilhagen er blandt de første ni navnene som er plukket ut til å spille på Øya 2015. I bandet hennes spiller hun sammen med blant annet Espen Granseth og Sunniva Shaw som også er tidligere elever ved Oslo by steinerskole. Etter at P3s Urørt plukket opp en demo for noen år siden, har ballen rullet videre med Slottsfjellfestivalen og Øya 2014.

Hele artikkelen om Fay som stod i Aftenposten onsdag 26. november kan leses her:

http://www.osloby.no/oslopuls/oya/De-ni-forste-navnene-til-Oya-2015-er-klare-7800

Flere artikler Pluss ikon