Steinerskoleelever godt rustet for fremtiden

Steinerskoleelever godt rustet for fremtiden

Den til nå største empiriske studien som tar for seg steinerskoleelevers og steinerskoleforeldrenes erfaringer, er publisert i Tyskland.

Studien, ledet av Dr. Heiner Barz, professor ved Heinrich Heine-Universitetet i Düsseldorf, ble gjennomført fra 2009 til 2011 og er basert på spørreundersøkelser av 800 elever, samt 50 dybdeintervjuer. Tallene bekrefter på nytt at steinerskoleelevene opplever større selvtillit, mindre angst og stress, og at mange av dem engasjerer seg i større grad enn andre ungdommer i kulturelle og kunstneriske aktiviteter utenfor skoletiden. Studien er også presentert i en bok. Dr. Andreas Schleicher peker i forordet på at samfunnet i dag har behov for å utvikle sosial intelligens, emosjonell trygghet og entreprenørskap, og at steinerskoleelever ser ut til å være godt rustet Les artikkelen i Welt.de.

http://www.welt.de/wissenschaft/article109484661/Namen-tanzen-fit-in-Mathe-Waldorf-im-Vorteil.html

Flere artikler Pluss ikon