Jødiske veivisere

Statsråd Jan Tore Sanner og politiker Olav Syversen engasjerte seg i besøk fra jødiske veivisere på Oslo by steinerskole.

Antisemittisme lever dessverre fortsatt i Norge i dag. VG2 Humanist ønsket å sette problemet på dagsorden og inviterte de jødiske veivisere til en samtale. Eliana Hercz og Rachel Mizrachi snakket til våre elever om hvordan de begge to har opplevd fiendtlige holdninger eller handlinger mot seg kun fordi de er jødiske.Veiviserne setter seg som mål å motarbeide negative holdninger og ytringer, og forbedre ungdommens kunnskap og forståelse av hva det vil si å være jøde.

Prosjektet er initiert og støttet av Kommunal og moderniseringsdepartementet, ved statsråd Jan Tore Sanner, som var til stede sammen med Hans Olav Syversen fra KRF og representanter fra pressen. Rektor Bernard Daub tok vel imot Sanner og Syversen da de ankom i forkant av møtet.

Les mer om de jødiske veivisere her.

Se to artikler om saken i Vårt Land
http://www.vl.no/nyhet/minister-roser-hennes-arbeid-mot-j%C3%B8dehets-1.712015 

http://www.vl.no/nyhet/ikke-j%C3%B8denes-ansvar-%C3%A5-bekjempe-antisemittisme-1.712018.

Flere artikler Pluss ikon