Søk

Fyll inn skjemaet under eller last ned en pdf her.
Husk at du må ettersende karakterkort dersom du ikke
laster ned opp sammen med skjemaet.

  • 1Valg
  • 2Tilleggsvalg
  • 3Personalia
  • 4Vedlegg

Velg trinn og linje*

Neste

Hvilket språk ønsker du?*

Forrige
Neste
Last ned og fyll inn dokumentet, last det så opp på neste side.

Forrige
Neste

Vitnemål

Skolen fordeler plasser basert på halvårsvurdering etter 1. halvår i 10. klasse. Vi må derfor få dine halvårsvurderinger før vi kan behandle søknaden. Du kan laste det opp elektronisk her eller du kan ettersende til:

Oslo by steinerskole

Postboks 6679

St. Olavs plass

0129 Oslo

Dersom du har flere vedlegg, må alle filene velges samtidig. Dette gjøres ved å holde "ctrl" inne når man markerer filene.

Forrige