Biene på taket

Skolens bier er på jobb hele sommeren

Biene summer og koser seg på skolens tak, mens alle vi andre tar sommerferie. De jobber iherdig hele ferien for å produsere honningen som skal selges under den årlige Høstivalen i november. Rektor Bernard Daub er stadig oppom og sjekker at de har det bra. «De er jo slett ikke farlige», sier han. «Man kan gjerne gå helt inntil kuben og prate litt med dem. Se hvor fornøyde de er!»

Oslo by steinerskole har to bikuber på taket. Bier er snille og vennlige. De søker blomster, ikke folk. Biene finner nok mat i parkene i området til honning-produksjonen. Selv om Bernard Daub stadig besøker biene, er det er skolens FAU som har ansvar for stell og tilsyn av kubene. Bikubene har hver sin dronning, Pernille og Bernadotte, oppkalt etter birøkter/FAU-leder Pernille og rektor Bernard.

Flere artikler Pluss ikon