Menneskelige skulpturer. Fotooppgave medialinjen.

Skoleåret er i gang

Mandag 22. august ble alle skolens elever, både nye og gamle, ønsket velkommen! Skoleåret startet med velkomsttale fra rektor Bernard Daub, og skolens lærere, i salen. Den første skoledagen var satt av til aktiviteter med klassene, og dag to var det de ulike linjene som var i fokus. Rektor Bernard understreker nødvendigheten av å få tid til å møtes skikkelig både i klasse-sammenheng og på linjene helt i starten av et nytt år. Vi ser hvor viktig det er for læringsprosessen at man har et solid fellesskap, og derfor var de to første skoledagene satt av til å møte klassen for å bli kjent samt å møte linjene til felles faglige og sosiale prosjekter for en skikkelig kick-start på skoleåret.

Nederst kan du se noen bilder fra skoleårets første uke samt lese Bernard Daubs velkomsthilsen til årets elever.

Kjære elever!

Hjertelig velkommen til nytt skoleår!

Kjære Vg1-elever.

Det er en glede å ønsker dere velkommen til Oslo by steinerskole, stedet dere kommer til å tilbringe mesteparten av deres hverdag de neste tre år. Spennende og skummelt samtidig. Hvordan er egentlig Oslo by steinerskole?  Hvordan er disse mennesker jeg daglig skal tilbringe så mange timer sammen? Kommer jeg til å trives og lykkes faglig?  Svaret ligger i et ukjent landskap som bit for bit vil bli skapt.

Velkommen tilbake kjære Vg2- og Vg3-elever.

Ved skolestart er det naturlig å stille seg spørsmålet hva man egentlig ønsker å oppnå i løpet av det kommende år. I Norge nevnes det nå ofte at utdanningen er den nye oljen. Det betyr at deres fremtid er avhengig av de ferdigheter og den kompetanse som dere erverver dere.  Faglig dyktighet, selvinnsikt, ærlighet og selvstendighet er avgjørende ferdigheter for nåtiden og fremtiden. For å lykkes med dette prosjektet må skolen være en arena for utvikling, vekst og mestring. Hverdagen på skolen må tilby mer enn fokus på karakterer og måling. Den må være en arena full av glede, nysgjerrighet og begeistring for å arbeide med fagene og seg selv.  Utvikling eller dannelse betyr å bli mer enn seg selv og å få øye på andre og annet enn seg selv. Du vil bli en annen i morgen.

En av nøklene for å lykkes på skolen er gode relasjoner, nærhet og medansvar.  Det er avgjørende at hverdagen på skolen er et fellesprosjekt som alle involverte er en del av. Respekt, åpen kommunikasjon og en god tilbakemeldings- og evalueringskultur er nødvendige bærebjelker. Vi ønsker å skape et felleskap hvor tilhørighet, trygghet, tillitt, og deltagelse lever.

Oslo by steinerskole er en skole for den som vil mer. Vi trenger din medvirkning for å skape en god skole

Jeg ønsker alle lykke til og velkommen til samarbeid.

Bernard Daub
Daglig leder

 

Flere artikler Pluss ikon