Prisdryss på Oda Buholt og Synnøve Isabel Sandstrøm i Unge forskere 2016

Vi gratulerer Oda Buholt og Synnøve Isabel W Sandstrøm med vel fortjente 3. plasser i Unge Forskere 2016.

Hvert år arrangerer organisasjonen Proscientia konkurransen Unge Forskere. Proscientia er Forskningsrådets prosjekt for å øke interessen for vitenskap og forskning blant elever i ungdomsskolen. Unge Forskere er en forskningskonkurranse for ungdom mellom 13 og 20 år. Det konkurreres i to klasser, en naturvitenskapelig klasse og en humanistisk klasse. I tillegg er det en egen klasse for ungdomsskolen. Oppgavene bedømmes av en jury som benytter fagkonsulenter fra universiteter og høgskoler i sitt arbeid.

Fra Oslo by steinerskole deltok i år Oda Buholt fra humanistlinjen og Synnøve Isabel W Sandstrøm fra realfagslinjen. Oda Buholt har Litteratur som fordypningsfag og deltok med oppgaven «Are you a boy or a girl? No». Synnøve Isabel Sandstrøm deltok med realfagsoppgaven «Baneberegninger av himmellegemer»

Les mer om oppgavene her:

Oda Buholt (Humanistlinjen)
Tittel:  Are you a boy or a girl? No.
Les mer om prosjektet.

Synnøve Isabel W Sandstrøm (Realfagslinjen)
Tittel:  Baneberegninger av himmellegemer
Les mer om prosjektet.

Flere artikler Pluss ikon