Innlegg i Vårt land

Presist svar fra rektor Bernard Daub til Stensland i vaksinedebatten, på trykk i dagens Vårt Land.

Stenslands artikkel i Vårt Land i dag (15. juni 2017 red. anm.) med overskriften «Vaksinasjon som medisinsk sakrament» er et nytt bevis på hans usanne påstander om steinerskolen. Stenslands sakrale hengivenhet til vaksinasjoner er jo bra og riktig, men slutten av artikkelen viser på nytt hans uvitenhet om hva som er realiteten på steinerskolene i dag.

Stensland burde ha fått med seg at det ikke hersker noe som helst tvil om at steinerskolene følger helsemyndighetenes anbefalinger og retningslinjer. Mitt svar i Vårt land på tirsdag, debatten på Dagsnytt 18 samme dag, og svar fra Steinerskoleforbundet i Vårt Land i dagen etter burde ikke etterlate noe som helst tvil om det.

Fritt skolevalg og frihet til velge vaksinasjon for sine barn er grunnleggende rettigheter i Norge. Skolene i Norge, både offentlige skoler og friskoler, blander seg ikke inn i foreldrenes helsevalg. Det er derfor veldig spesielt at man ønsker å stigmatisere steinerskolene for foreldrenes frie valg. Uttalelser som «antroposofi prediker» avslører hans egentlige agenda. Man kan tolke ham slik at hans budskap er en ideologisk kamp mot steinerskolen og antroposofien. Foresattes valg av skole har ingenting med antroposofien eller uttalelser fra Steiner om sykdom og vaksinasjon å gjøre. De søker en alternativ pedagogikk som skolene har ansvar for å gjennomføre i tråd med myndighetenes godkjenning. Steiners syn på medisinske spørsmål eller antroposofiske innhold er ikke en del av kommunikasjon og informasjon mellom skole og hjem. Foreldrenes valg om å ikke vaksinere sine barn er hverken initiert av pedagogikken eller skolen.

Stensland blander sammen frihet til å velge vaksinasjon eller ikke, fritt skolevalg, steinerpedagogikk, antroposofi og gamle sitater fra Steiner. Han burde konkludere denne debatten med å komme med en full beklagelse ovenfor steinerskoleforeldre og steinerskolene i Norge. Som samfunnsbevisst politiker fra et parti som står for fritt skolevalg, burde han avstå fra slik appell og være like opptatt av sannhetens sakrament som av medisinens sakrament.

Bernard Daub
Rektor ved Oslo by steinerskole

Innlegg i Vårt land

Flere artikler Pluss ikon