Oslo by steinerskole

Oslo by steinerskole får medhold i Lagmannsretten. Les rektor Bernard Daubs pressemelding i saken.

PRESSEMELDING, Oslo 17. juni 2014

Oslo by steinerskole får medhold i Lagmannsretten

Forskjellsbehandlingen av private skoler fortsetter under den nye regjeringen. Til tross for at de borgerlige lovet lik støtte til de eneste to private skolene med musikklinje mens de satt i opposisjon, bryter den nye regjeringen nå sitt løfte.

Helt siden 2009 har Oslo by steinerskole kjempet for lik behandling og for retten til samme støtte som Kongshaug Musikkgymnas, et tilskudd som Kongshaug fikk i 2001 for å likestille de private videregående skoler med ren musikklinje med de offentlige. Begge skoler er de eneste private videregående skoler i Norge som tilbyr ren musikklinje. Eneste forskjellen er at Kongshaug årlig mottar 3,4 millioner i statsstøtte mens Oslo by steinerskole ikke får den samme støtten.

I sin kamp for lik behandling har Oslo by steinerskole sett seg nødt til å gå rettens vei. Lagmannsretten har i en nylig dom fastslått følgende:

– Det finnes ingen forskjell mellom Oslo by steinerskole og Kongshaug Musikkgymnas.

– Stortingets beslutning om å bevilge ekstra midler til Kongshaug er like treffende og dekkende for Oslo by steinerskoles behov.

– Departementet burde ha informert Stortinget om Oslo by steinerskoles musikklinje.

Til tross for at Lagmannsretten gir Oslo by steinerskole medhold i at Kunnskapsdepartementet har behandlet skolene ulikt, lar dommen imidlertid spørsmålet om selve støtten være opp til våre politikere å beslutte om. Oslo by steinerskole har derfor anket saken videre til Høyesterett.

”Vi kan ikke akseptere urettferdighet og forskjellsbehandling. Ifølge Grunnloven skal likt behandles likt. Er det virkelig slik at verken forvaltningen eller våre folkevalgte føler seg forpliktet til grunnleggende verdier som rettferdighet og likhet?”, sier Bernard Daub, rektor på Oslo by steinerskole.

For mer informasjon, kontakt Bernard Daub, telefon: 901 21 254

Flere artikler Pluss ikon