OBS sendt som case til OECD

I rapporten «The Innovative Learning Environment Project» omtales Oslo by steinerskole og hvordan skolen legger vekt på kreativitet, originalitet og innovasjon i undervisningen. Skolen benytter fordypning som arbeidsform og har engasjerte lærer som formidler fagstoffet muntlig. Jevn læring og evaluering gjennom hele året, ingen tradisjonell eksamen, men en fordypningsoppgave som evalueres av eksterne sensorer.

Du kan lese hele rapporten her.

Flere artikler Pluss ikon