Livet på skolen Pluss ikon
Teater 2019 Det siste måltid Banner

Teaterprosjekt

Teater er en del av skolens kunstundervisningstilbud. Som et felles avslutningsprosjekt i Vg3 setter skolens elever opp et teaterstykke. Veiledet av profesjonelle instruktører skal elevene selv administrere, organisere og drive prosjektet. Prosjektet er omfattende nok til at alle får sin rolle eller oppgave, og det er mulig å velge ut ifra egne interesser, enten man higer etter å bade i rampelyset, styre lys, fikse lyd, rigge, bære og mekke, skrive, planlegge, eller håndtere penger…

Teaterprosjektet 2019

I år spilles Det siste måltid, med regissørene Tobias A. Heiberg, Simone Thiis og Preben Moseid.
Stykket har tre akter. Det er tre ulike elevgrupper som spiller hver sin akt og vi vil gjerne presisere at publikum må blir værende gjennom alle tre aktene. (Publikum har ikke mulighet til å kun se én akt.)

Forestillinger:
Fredag 14. juni kl. 18.00
Lørdag 15. juni kl. 15.00 & 18.00
Søndag 16. juni kl. 18.00
Mandag 17.juni kl. 18.00

Stykket varer ca 2 timer

Billetter kjøpes via Hoopla:
https://obsteater.hoopla.no/sales/

Følg teaterprosjektet 2019 på:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/OBS-teateret
SNAPCHAT: obsteater
INSTAGRAM: obsteater
NETTSIDE: obsteater.no

Teaterprosjekt plakat 2019 Det siste måltid

Teaterprosjektets regissør Tobias Avlund Heiberg beskiver årets forestilling slik:

Utgangspunktet får årets tre stykker er et bilde.
Den siste nattverden er et bilde jeg tør påstå alle har sett før – ente de har sett originalen i Milano, en avbildning av originalen, eller en i mengden av refererende (eller kopierende) verk. Men bildet er også en avbilding av et øyeblikk i en historie veldig mange har et forhold til. Nattverden er en historie om svik og tillit om tro og om kjærlighet, forventning og vantro.
Det burde være god mat å lage teater av, med andre ord, men jeg syns det er en vanskelig oppgave vi har gitt oss selv i år; Kanskje fordi historien rommer så veldig mange elementer og gir så mange assosiasjoner. Det å jobbe med noe som så mange har et forhold til gir kanskje også en ærefrykt? Det er i hvert fall tre veldig forskjellige forestillinger dere får se. Vi som har regi har forsøkt å gi oss selv en kronologisk tredeling av historien, men vi har nærmet oss materialet med veldig forskjellig innganger. For oss er det er god ting om dere opplever dem som forskjellige, men kanskje finner dere også noe de tre forestillingene har til felles.

Hvordan oversetter man et bilde til et teaterstykke?  Det finnes mange måter, alt for mange, og akkurat det har gjort dette arbeidet veldig vanskelig og veldig gøy. Min prosess – veldig veldig kort – har vært omtrent slik: Den siste nattverd; nattverd; måltid; det siste måltid. Mitt arbeid hadde mange begynnelser, men en av dem handlet om nattverden spesifikt og en oppgave jeg leste om nattverden som utveksling fascinerte meg. Vi får noe (fra gud), og gir noe tilbake (Hva gir vi?).  En annen begynnelse igjen kretset rundt det SISTE måltidet. Hva ville du spist som ditt siste måltid? Så fant jeg et kunstprosjekt om de siste måltidene til dødsdømte fanger i USA, og dette har vi forsøkt å binde sammen til en forestilling. Går det an å gi noe uten å skape en forventning om å skulle gi noe tilbake?

 

Teaterprosjektets gruppe 3, ledet av Simone Thiis, beskriver sin akt slik:

Vi i gruppe 3, har valgt å ta tak i temaet svik fra Det siste måltidet.
Vi tror at alle har evnen i seg til å svike, og de fleste av oss har blitt eller kommer til å bli sveket en gang i livet.
Bakgrunnshistorien i tredje akt som vi har jobbet med, er at det har skjedd noe på en fest hjemme hos Chris. Hva som har skjedd er usikkert. Og hvem som er skyldig er også usikkert. Gjennom forhør av alle ungdommene som var på festen får vi servert ulike historier av hva som har skjedd og også deres historier fra tidligere i livet om det å bli sveket eller å svike.

Alt i livet påvirker oss. Er våre handlinger styrt av hva vi har opplevd tidligere og de sårene vi har fått? Kan man tilgi et svik? Og hvor langt er man villig til å gå for å redde seg selv?