Retten til fritt skolevalg

Les rektor Bernard Daubs kronikk om retten til fritt skolevalg som stod i Dagens Næringsliv Lørdag 21. juni 2014

Rett til fritt skolevalg – kongelig eller ikke

Gratulerer til kronprinsparet med fritt skolevalg! I et demokratisk samfunn må  alle foreldre gis retten til å velge den skole som de betrakter som best for sine barn. Kongelige eller ikke.

Det er ikke Arbeiderpartiet som skal definere hva som er den beste skolen og påtvinge alle norske medborgere denne tvangstrøya. Kolbergs uttalelser om kronsprinsparets valg viser nok en gang Arbeiderpartiets totalitære syn på privatskolene. Moralen, eller den dårlige samvittigheten i forhold til felleskapet som Arbeiderpartiet bruker i sin argumentasjon, hører ikke hjemme i et moderne samfunn.

Myten om at de private skolene svekker fellesskolen opprettholdes unyansert. Debatten rundt privatskoler er preget av elitisme og det blir gjerne dratt paralleller til britiske tilstander. Men sannheten er en helt annen. Privatskoler bidrar til et pedagogisk mangfold. Dette pedagogiske mangfoldet bidrar i sin tur til at flere barn og ungdommer vil lykkes.

Som rektor for en privat videregående skole har jeg fått merke både politikernes og forvaltningens negative holdning til privatskoler. Det blir stadig vanskeligere å drive private skolealternativ og vi må kjempe for vår eksistens også under Solbergregjeringen. Nå bygges Edvard Munch videregående skole med en prislapp på 850 millioner. Privatskolene må selv betale sine bygninger og husleie. Stoltenbergregjeringen fjernet husleiestøtten. Det er også blitt innført en økonomisk forskrift som fratar private skoler statsstøtte for elever med høyt fravær, samtidig som fraværsgrenser på offentlige skoler ble opphevet.

På toppen av dette, er Oslo by steinerskole for tiden i en rettslig konflikt med Kunnskapsdepartementet. Det finnes kun to privatskoler i Norge som tilbyr en rendyrket musikklinje. Oslo by steinerskole og Kongshaug musikkgymnas. Eneste forskjellen er at Kongshaug årlig mottar 3,4 millioner i ekstra statsstøtte, mens Oslo by steinerskole ikke får den samme støtten. En nylig dom i Lagmansretten slår fast at Stortingets beslutning om å bevilge ekstra midler til Kongshaug er like treffende og dekkende for Oslo by steinerskoles behov.

Til tross for at vi fikk medhold på dette punktet i Lagmansretten, og de nåværende regjeringspartiene ønsket en likhetsbehandling av begge skolene når de var i opposisjon, uteblir den politiske viljen til å betale ut den samme støtten til oss. Regjeringen lar seg styre av forvaltningen, selv etter at det er påvist uryddighet i saksbehandling. Vi har derfor anket saken til Høysterett.

For å tilrettelegge for privatskolenes fortsatte eksistens, er vi avhengig av rettferdig behandling av både politikere og forvaltning.

Bernard Daub
Rektor ved Oslo by steinerskole

Flere artikler Pluss ikon