London-aktuelle Martine Poppe forteller om hvordan Oslo by steinerskole la grunnlaget for hennes kunstnerkarriere.

Martine Poppe er tidligere elev på kunstlinjen ved Oslo by steinerskole. Etter videregående kom hun inn på prestigefylte Slade School of Fine Art, University College London. Martine er nå en etablert og fremgangsrik kunstner bosatt i London, blant annet med utstillinger i Saatchi Gallery.

Jeg føler at jeg skylder Obs og alle som jobber der mye. Jeg var tross alt ekstremt skolelei da jeg først begynte der! Planen min var opprinnelig å ikke gå på videregående i det hele tatt, men med litt overtaling endte jeg til sist opp på Oslo by steinerskole – én uke etter skolestart. Det var det beste som kunne ha skjedd. Min tid der er årsaken til at jeg utviklet motet til å velge min yrkesretning, så vel som bakgrunnen for den suksessen jeg så langt har hatt med mitt arbeid.

Oslo by steinerskoles tilnærmingsmetode til undervisning gjorde meg motivert til å yte mitt beste og være engasjert i fagene jeg lærte. ’Frihet under ansvar’ er den beste måten jeg kan beskrive det på. Desto mer engasjert jeg ble i fagene mine, desto mer anledning fikk jeg til å ta del i utformingen av min utdannelse.

Som metode var det å kombinere prøver med periodehefter og muntlige bidrag i timen langt mer gunstig i forhold til å holde på kunnskapen og utvikle en større forståelse for det jeg lærte, enn det å pugge noensinne var for meg. Lærerne oppmuntret til en forståelse på tvers av fagene ved å dyrke elevenes evne til å se ting i sammenheng. Slik ble jeg nysgjerrig og brukte mye av min fritid på Deichmanske for å samle tilleggsinformasjon.

Jeg begynte å utvide de faglige temaene mine. Med ett var det eksempelvis ikke kun antikkens kunst som engasjerte meg, men også idealene bak den i forhold til den greske filosofien. Slik leste jeg hele exphil pensum i fritiden, og sparte etter hvert nok lommepenger til å kjøpe boken. Den har fortsatt en hedersplass i bokhyllen min her i England, sammen med periodeheftene og diverse av Hermann Hesses bøker som jeg leste i regi av min klasseforstander.

Selvtilliten jeg utviklet gjennom respekten og det personlige engasjementet lærerne på OBS fremviste resulterte i at jeg begynte å skrive hele bøker, fremfor periodehefter, om temaene som engasjerte meg. Jeg lærte til og med hvordan man binder bøker profesjonelt, og fikk benytte meg av skolens fasiliteter til å gjøre det utenom timene.

Det viktigste med Obs var at jeg fikk anledningen til å gi alt, hvilket var en stor del av min motivasjon. Karakterene ble etter hvert mindre viktige enn gleden og stoltheten jeg følte over å lære nye ting. På den måten ble det også langt enklere å få de karakterene som senere gjorde det mulig å komme inn på et internasjonalt toppuniversitet som Slade (University College London). Det var forøvrig skoleturen til Paris som i utgangspunktet fikk meg til å tro at det var mulig å reise til utlandet for å studere kunst. Inntil da var det kun en fjern drøm, men etter Paris dro jeg rett til diverse ambassader for å finne ut om de forskjellige kunstskolene jeg kunne gå på i Europas storbyer.

I forhold til kunstfagene har jeg i ettertid oppdaget at utdannelsen jeg fikk på Oslo by steinerskole var langt mer omfattende enn det mange av mine medstudenter på universitetet hadde. Vi jobbet med to kunstfag om gangen, hver periode varte 6 uker. Bredden på kunnskapen Obs har å by på er enorm. Selv nå som det har gått et par år er det vanskelig å trekke frem kun noen få eksempler; jeg lærte alt fra å lage betongskulpturer til animasjon og fargevitenskap. Sistnevnte har vist seg å være en uunnværlig del av mitt arbeid som kunstmaler.

Jeg lærte ikke bare om Newton og Goethe, jeg fikk også undervisning i nye forskningsfelt som enda ikke var tilgjengelige i utgitt form. Forståelsen jeg har som utgangspunkt har i ettertid gjort det mulig å ta del i det større forskningsmiljøet på UCL.

Lærerne på Oslo by steinerskole er ikke bare ekstremt kompetente, men også engasjerte og entusiastiske både for egne fag samt læreryrket i seg selv. Videre gav gleden og arbeidsviljen jeg utviklet på Obs anledning til å se hva jeg kunne utføre om jeg dedikerte meg til arbeidet mitt, hvilket gav meg en disiplin som jeg ikke hadde klart meg uten.

Å utvikle egne arbeidsoppgaver, arbeide hardt og ha glede av det på samme tid er en av de viktigste egenskapene både for å lykkes på en skole som Slade og senere som selvstendig næringsdrivende. Jeg kan ikke rose Obs nok!

Flere artikler Pluss ikon