Dagsavisen innelgg

Kunsten i skolen må være fri!

Eksamen og praktiske og estetiske fag, en fundamental motsetning!

På tross av at eksamensutvalget konkluderer med at eksamensordning ikke er rettferdig ønsker kunnskapsministeren å innføre eksamen på nye fagområder, blant annet praktisk og estetiske fag. I kjølvannet av fagfornyelsen og utarbeidelsen av en ny pedagogisk visjon er tiltaket svært overraskende. Det er ikke lett å forstå at det parallelt lanseres reformer med motstridene karakter. Konkluderte ikke Ludvigsenutvalget med at dybdelæringsreformen krever en ny vurdering og eksamensform? Er ikke denne anbefalingen blitt en del av fagfornyelsen?

Det overordnete spørsmålet ved siden av dagens uheldige og urettferdige lotteriordning, er eksamens pedagogiske verdi. Det har blitt forsket og erfart fra flere hold at både karakterer og eksamen ikke nødvendigvis har en positiv læringseffekt eller en ønsket motivasjonsfaktor. Erfaringer fra skoler uten eksamensordning er entydige, elevene viser allikevel høy måloppnåelse. Argumentasjonen for å innføre eksamen i de praktiske og estetiske fag er derfor overraskende. En moderne pedagogikk burde ty til andre midler for å vise fagets betydning enn eksamen. Særlig når en pågående reform som fagfornyelse har selvregulering og refleksjon som sentrale elementer i sin nye pedagogiske praksis. Generasjon prestasjon trenger i hvert fall ikke flere eksamener.

Denne debatten mangler en grundig vurdering av kunst og håndverksfagenes særpreg og intensjon. De er i strid med eksamens funksjon. Kunstfagenes arena er selvrealisering i praktiske og estetiske prosesser. Mer enn noen gang må ungdommen møte denne virkeligheten. Fagene må vernes hundre prosent og holdes fri fra ytre tvangsfaktorer. For noen få uker siden presenterte helseorganisasjonen WHO en rapport om kunstfagenes betydning i våre liv. Konklusjonen var at kunstfagene har en positiv helseeffekt. Slike forskningsresultater samt fagfornyelsens fokus på selvregulering og psykisk helse, burde føre til helt andre vurderingsformer enn innføring av en eksamen.

Like interessant er spørsmålet rundt karakterene i orden og adferd. For mange en svært gameldags og utdatert ordning. Erfaringene fra flere prosjektskoler som har prøvd seg uten er stort sett positive. Dialog virker dypere enn pisk og trussel. Fagfornyelsens fokus på refleksjon og selvregulering burde inspirere til nye former for samtale rundt elevenes adferd. I sin bok «kunnskapens tre og kunstens skjønnhet», om den estetiske oppdragelse i det moderne samfunn, konkluderer Erling Lars- Dahle med at en estetisk dannelse kodifiserer adferden. Det bekrefter også den tidligere Unesco rapporten om kunstundervisningens betydning og virkning på elevenes liv og læring.

Konklusjon i dag bør derfor være enkel:  kunsten i skolen må være fri !

Mvh

Bernard Daub

Rektor ved Oslo by steinerskole

 

Dagsavisen innelgg

Denne artikkelen stod på trykk i Dagsavisen, fredag 24. januar 2020.

Flere artikler

Bernard Daub

Den «brysomme» skolen! Les Bernard Daubs debattinnlegg publisert på Lærerbloggen

remtidens skole, på veien mot nye horisonter? Sommeren 2015 landet NASAs sonde «New Horizons» på Pluto etter ni års ferd i verdensrommet.

Deling av kunst og håndverksfag, et kunnskapsløst tiltak i fornyelsen av kunnskapsløftet!

100 år med dybdelæring