Kunst og kultur gir bedre skoleresultater

– Det hjelper lite med mer matte, lesing og naturfag. Manglende satsing på kunst og kreativitet gjør norsk skole dårligere, mener Anne Bamford. Hun er professor og direktør for The Engine Room, Wimbledon College of Art fremtredende britisk forsker.

– Det er som med spinat. Hvis barnet ditt ikke vil spise spinat, hjelper det ikke å gi stadig mer spinat. Barnet vil ikke spise mer av den grunn, sier hun.

– Men hvis du serverer spinaten på en annen måte… Mer kreativt. Kanskje i en pai eller noe annet. Da kan det godt hende at barnet sier «wow, dette var godt».

– Slik er det med fag på skolen også, mener Bamford. Elever som sliter med matte, lesing, naturfag trenger ikke nødvendigvis mer matte, lesing og naturfag. Det de trenger er en «wow»-opplevelse, mener hun.

Norske PISA-sjokk

I verdens største utdanningsundersøkelse, Programme for International Student Assessment, har Norge fått dårlige resultater i en årrekke. PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD som hvert tredje år måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Norske elever har oppnådd middelmådige resultater i denne internasjonale kunnskapstesten.

– Jeg tror Norge vil oppleve at PISA-resultatene vil bli dårligere, sier Bamford. Skoledagene er utvidet med økt timetall i matte, norsk og engelsk, men det kommer ikke til å hjelpe. Elevene trenger ikke mer matte eller mer lesing, de trenger mer interessant matte og lesing. Som med spinaten, sier Bamford.

Norge i feil retning

I Norge er kunstfagenes omfang og status i skolen på vei nedover. Andelen av undervisningstiden er blitt mindre over lang tid. Fra 2003 har de praktiske og estetiske fagene ikke lenger vært obligatoriske i lærerutdanningen. Det betyr at mange lærere ikke har den kompetansen som kreves for å få til en bedre og mer interessant undervisning.

– Det er feil vei å gå, sier Bamford. 
Norge i ferd med å bevege seg i motsatt retning av det både forskning og erfaringer fra andre land viser, mener hun, og bakker opp påstandene sine med egen forskning.

Anne Bamford sto i spissen for en rapport fra FNs utdanningsorganisasjon UNESCO om kunstfagenes rolle og innvirkning på læring, akademiske prestasjoner og trivsel. Rapporten omfattet statistikk fra 60 land og mer inngående undersøkelser i 35 land.

Tydelige resultater

Konklusjonen var klar: God undervisning i musikk og andre estetiske fag har store positive effekter på barn og unge i skolen. Det bidrar til økt selvtillit, mindre fravær og bedre lese- og skriveferdigheter.

– Dette gjelder også når kreativiteten trekkes inn i undervisningen i de andre fagene på skolen, mener Bamford. Det er egentlig sunn fornuft. Barn lærer bedre når det er gøy å lære, sier hun.

UNESCO-undersøkelsen slo også fast at dårlig undervisning i kulturfag har en direkte negativ effekt på barns kreativitet, selvtillit og trivsel i skolen.

Anne Bamford peker på et klart sammenfall mellom land som satser på kunst og kultur i skolen, og på hvilke land som gjør det godt på PISA-testene.

– Bildet er tydelig. Land som verdsetter kunst og kultur i skolen, får gode skoleresultater, sier hun.

Kilde: Bergens Tidende

Flere artikler Pluss ikon