Kortfilmproduksjon

Elever i MK3 valgfag film under opptak av en drømmesekvense i filmen med arbeidsnavnet «Drømmens svar». Opptakene ble gjort i kjellersalen på skolen som lyssattes til et helt nytt, fiktivt sted.

Flere artikler Pluss ikon