Cover pedagogisk profil

Kan steinerskolen bidra i debatten om fremtidens skole? Studentmagasinet Pedagogisk profil har besøkt Oslo by steinerskole.

Jon Øgaard Schjelderup fra Studentmagasinet Pedagogisk profil ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo, har vært på besøk på Oslo by steinerskole. I tidligere nummer av tidsskriftet har de skrevet om Nyskolen og Oslo Montesorriskole, og nå ønsket de å skrive om det steinerpedagogiske. I tillegg til artikkelen om Oslo by steinerskole hvor skolens rektor Bernard Daub blir intervjuet, skriver Anne-Mette Stabel en artikkel om steinerpedagogikken i Norge. Anne-Mette Stabel har tidligere skrevet en PhD om emnet.

Tidsskriftet og artiklene kan leses i sin helhet på Pedagogisk profils nettsider: Pedagogisk profil
PedagogiskProfilside6 PedagogiskProfilside7

Flere artikler Pluss ikon