Johannes Riise Undall OD-leder 2015

Johannes Riise Undall i VG2 er leder for Operasjon Dagsverk 2015 «Med lik rett» torsdag 29. oktober

«Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen»

Oslo by steinerskole er klar for OD-dagen torsdag 29. Oktober. Sammen med de fleste andre skoler i Norge, forbereder elevene seg til å gjøre en solid arbeidsinnsats. I år samarbeider Operasjon dagsverk med Amnesty International Norge, og de innsamlede midlene går til arbeidet for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina.

Operasjon dagsverk er delt inn i to deler: Internasjonal uke og OD-dagen. Begge deler er minst like viktige. Under internasjonal uke får elevene et innblikk i «Hva lik rett» innebærer og hvordan Amnesty arbeider med dette. De får også et innblikk i hvordan det er å være ung i Chile, Peru og Argentina, hvor den personlige valgfriheten ikke er like stor som i Norge.

Operasjon dagsverk er et elevstyrt prosjekt, og i år er det Johannes Riise Undall i VG2 Musikk som er skolekomiteleder for OD. Johannes gjør sammen med de andre i OD-komiteen en kjempeinnsats for å organisere og gjennomføre dette viktige prosjektet på en god måte. Vi tok en liten prat med Johannes under internasjonal uke som OD-komitéen arrangerte forrige uke.

Hva betyr OD-dagen for deg?

– Den betyr veldig mye for meg. Det at ca. 100 000 elever landet rundt jobber for å gi utdanning og kunnskap til ungdommer i lav eller mellom inntektsland.

Hva er det viktigste med årets fokus?

– Det jeg synes er viktigst i år er fokuset på undervisning om seksualitet og prevensjon. Statistikken over jenter som blir mødre som unge er jo veldig høy i landene. Jeg tror at undervisning om seksualitet og prevensjon vi føre til at statistikken går ned. Når dette skjer vil mange flere ungdommer fullføre utdanningen sin! Mange av de unge mødrene og fedrene må nemlig droppe ut av skolen fordi de må prioritere barnet sitt, og utdanning er noe av det viktigste et menneske kan få.

Hva gjør dere for å engasjere elevene på Obs?

– Vi på skolen gjør egentlig ikke noe konkret for å motivere elevene. Jeg tror akkurat det ligger i ODs natur. Den måten vi elever får innsikt og forståelse i prosjektet og ikke minst situasjonen for ungdommene i prosjektlandene, gjør at vi har lyst til å være med på prosjektet og jobbe for at ungdommer i andre land også skal få en bra utdanning.

Hvilke mål håper du dere oppnår med årets OD?

– Jeg håper at ungdommene i Argentina, Chile og Peru blir mer klare over sine seksuelle og reproduktive rettigheter gjennom Opplæring, Undervisning og påvirkning. 
Vi ønsker alle skolens elever lykke til med innsatsen på torsdag!

Flere artikler Pluss ikon