Informasjon Pluss ikon

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål:

Når er søknadsfristen?

Fristen for å søke plass hos oss til førsteinntaket for skoleåret er 1. mars.

Hvor gode karakterer må jeg ha for å komme inn på Oslo by steinerskole?

I fjor var det slik at alle som opprettholdt søknaden sin ved andreinntaket i juni fikk plass, men det kan variere med hvor stor søkningen er hva som trengs.

Blir man invitert til informasjonsmøtene?

Ja, alle som søker til første- og andreopptaket blir invitert til informasjonsmøte. Elever som søker etter 1. juli til fortløpende opptak vil ikke alltid bli det.

Hva koster det å gå på Oslo by steinerskole?

Skolepengene utgjør for skoleåret 2019/2020:
Studiespesialiserende med realfag –26.400,- /år NOK 2.640,- pr. måned i månedene august t.o.m. mai
Studiespesialiserende med med samfunnsfag, historie, engelsk og litteratur – 26.400,- /år NOK 2.640,- pr. måned i månedene august t.o.m. mai
Kunst – 26.400,- /år NOK 2.640,- pr. måned i månedene august t.o.m. mai
Musikk – 30.850,- /år NOK 3.085,- pr.måned i månedene august t.o.m. mai
Media – 28.100,- NOK 2.810,- pr. måned i månedene august t.o.m. mai

Er steinerskoleelever prioritert ved inntak?

Nei, på lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse.

Er det karakterkrav for Media og Kommunikasjonslinjen?

Det er ikke noe bestemt karakterkrav for å komme inn på medier og kommunikasjon, men plassene fordeles etter karaktersnitt. Se mer om inntak her.

Kan man ta musikk som tilleggs-fag til MK og andre linjer?

Det er ikke mulig å ta musikk som tilleggs-fag, men alle elevene hos oss har faget praktisk-kunstneriske fag, som inkluderer musikk og bevegelsesfaget eurytmi.

Hvis en elev tar realfaglinjen, kan man velge hvilket nivå man skal ha i matte? Eller må eleven ha den mest avanserte matten alle årene?

Elevene på realfaglinjen har den mest avanserte matematikken i Vg1 og Vg2. Dette tilsvarer Matematikk 1T og Matematikk R1 i den offentlige skolen. I Vg3 kan de velge om de vil fortsette med matte (tilsvarende Matematikk R2) eller avslutte matematikken. De kan ikke velge en mindre avansert versjon av matematikk de to første årene.

Hvor mange av realfagene skal eleven fordype seg i? Og hvor mange kan eleven fordype seg i?

Elevene på realfaglinjen skal i Vg2 fordype seg i to naturfag ved siden av matematikk. De kan velge blant fagene biologi, kjemi og fysikk. I Vg3 kan de fortsette med alle de tre fagene de hadde i Vg2, eller de kan fortsette med bare to av dem.