Feminismedebatt

Humanistlinjen ved Oslo by steinerskole inviterer til aktuell debatt om feminismen!

Kjør debatt!

Humanistlinjen ved Oslo by steinerskole inviterer til aktuell debatt om feminismen!

Sted: Oslo by steinerskole, rom 007 (kjellersalen).
Tid: torsdag 4. september kl. 09-10.

En forskningsrapport fra FAFO viser at mens bare 50 prosent av befolkningen støttet full likestilling i 1990, støttet i 2011 70 prosent full likestilling, og ingen mente at bare mannen skulle jobbe. Forskerne konkluderte med at «Som verdimessig spørsmål ser likestilling ut til å ha fått nærmest fullt gjennomslag». Likevel er det bare 11 prosent av befolkningen som kaller seg feminister, 4 prosent av de spurte mennene og 19 prosent av de spurte kvinnene. En annen tendens forskerne har avdekket, er at forskjeller i andelen som velger å kalle seg feminister og andelen som ikke vil kalle seg feminister, følger etablerte politiske skillelinjer: Blant Høyres velgere definerer kun seks prosent seg som feminister, mens tallet for dem som stemte partiet Rødt er 60 prosent.

Som utgangspunkt for debatten stiller vi følgende knippe spørsmål:

  • Hvorfor er det vanskelig for mange i dag å identifisere seg med feministbegrepet?
  • Har den politiske venstresiden tatt monopol på feministbegrepet?
  • Trenger vi fortsatt feministbevegelsen, og i så fall hvorfor?
  • Hvilke saker bør feministene fokusere på i fremtiden?
  • Samtidig som et stort flertall ikke identifiserer seg med feministbegrepet, har det de siste årene kommet til uttrykk antifeministiske holdninger i samfunnsdebatten. Hvordan skal feminismen forholde seg til antifeminismen?

I panelet finner vi

  • Hilde Sofie Pettersen, redaktør i FETT
  • Mímir Kristjánsson, redaktør i forlaget Manifest
  • Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita
  • Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver for REFORM

Velkommen til debatt!

Flere artikler Pluss ikon