Hovedfag? Hva er det?

Elevene våre gir deg et kort innblikk i Steinerskolens hovedfags-undervisning. Faglig fordypning er sentralt i steiner-pedagogikken. Timeplanstrukturen med perioder med hovedfag de to første timene av dagen, og veksling mellom fagtimer med forskjellig egenart videre utover dagen, støtter opp under den utviklingen av hele mennesket som står sentralt for oss i Steinerskolen.

Flere artikler Pluss ikon