Selvportrett inspirert av Cezanne og Scherfbeck malt av Rakel Biørnstad

Gikk du glipp av kunstlinjens fordypningsoppgaver? Nå kan du se bilder av årets oppgaver her.

Hvert år gjennomfører elevene i tredje klasse på Oslo by steinerskole en fordypningsoppgave. Elevene gjennomfører et praktisk kunstnerisk prosjekt innenfor et av fordypningsfagene tegning, form eller farge. I tillegg skriver de en kunsthistorisk oppgave som er knyttet til den praktiske oppgaven. I tidsperioden fra jul til påske arbeider elevene med oppgaven i de praktiske kunsttimene på skolen. Oppgaven må knyttes til et av fordypningsfagene, men elevene kan gjerne arbeide tverrfaglig. Aktuelle fag er tre, modellering, tekstiltrykk, kalligrafi, tegning, maling, grafikk, komposisjon, digital billedbehandling, stein, betong, foto og bokbinding. Oppgavene vurderes av en ekstern sensor, og vises til slutt frem på vår årlige utstilling i April sammen med skolens fire andre linjer. Gikk du glipp av utstillingen i år, kommer en ny sjanse i April neste år.

Flere artikler Pluss ikon