Friluftstur for Vg1

Dette skoleåret ble fjellturen påvirket av Corona-restriksjoner og omgjort til friluftstur i Nordmarka. Turen er alltid en klassetur slik at alle har anledning til å bli bedre kjent med den nye klassen sin, samtidig som man får undervisning i faget friluftsliv.

Turen startet med buss fra skolen til Movatn stasjon og derfra gikk alle inn til Øyungen hvor det ble slått leir. Alle klassene fikk undervisning i hvordan orientere seg i terrenget, de løste oppgaver i fellesskap, de lærte om hvordan man holder sammen som en gruppe når de er på tur, hvordan de slår opp leir, hvordan de bruker et stormkjøkken, hvordan de tenner bål og ikke minst; hvordan de sover godt ute. I tillegg ble det snakket om turutstyr og påkledning, allemannsretten og sporløs ferdsel.

Dagen etter gikk alle til Skar i Maridalen hvor de ble hentet med buss og kjørt tilbake til skolen.

 

Flere artikler

Fjelltur

Hvert år arrangeres fjelltur for alle på Vg1. Vi drar til Hardangervidda og går fra Dyranut til Haugastøl via Kjeldebu og Krækkja. Hver klasse går i fire dager og har tre overnattinger. En flott måte å lære litt om friluftsliv – og å bli bedre kjent med så vel medelever som lærere.

Fjelltur for hele Vg1