Holbergprisen i skolen logo

Felicia og Silje er nominert til Holbergsprisen i skolen

Gratulerer til årets tre finalister i Holbergprisen i skolen, som ble kunngjort i dag. Blant finalistene er Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud fra Oslo by steinerskole med oppgaven «Gatelangs fra øst til vest: En studie av statusforskjeller blant gatenavnene i Oslo»

De to andre finalistene er: Kirkenes videregående skole, med prosjektet: «Åndeverdenen i den moderne verden». Gjennomført av: Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jessen og Kongsberg videregående skole med prosjektet: «Han som talte Roma midt i mot». Gjennomført av: Andreas Bredrup Gjerde.

Det er omtrent 700 elever som har jobbet med ulike prosjekter og hver skole har sendt inn tre av disse oppgavene. I år er det 56 besvarelser innsendt.
Onsdag 5. juni kunngjør kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner hvem som får 1., 2. og 3. premie, på henholdsvis kr. 30.000, 20.000 og 10.000.

På Østlandssendingen kan  Felicia fortelle at det var historielærer Tommy Søvik som presenterte dem for en artikkel fra Dagsavisen som het «Klassekamp på gateplan». Artikkelen tok for seg spørsmålet om det fantes flere gatenavn med høy status på vestkanten enn på østkanten. Ettersom artikkelen ikke ga noen utdypende svar hadde vi lyst til å forske nærmere på dette spørsmålet og se om det faktisk var sånn. Silje legger til at dette var jo ikke noe de hadde tenkt på før de leste denne artikkelen, men etter å ha forsket på dette ser de jo på alle gatenavn og analyserer hvordan de ville kategorisert dem. Felicia og Silje har sett på alle gatenavn i Oslo, ca 2800 gatenavn, og kategorisert dem i høy eller lav status. Gatenavnene har så blitt delt inne etter bydel for å kunne kategorisere dem etter øst- eller vest-kant. Det er også mange gatenavn som ikke faller inn under noen av disse kategoriene, som er mer nøytrale, og de er ikke med i forskningsrapporten. Omtrent 2 måneder av oppgave-prosessen gikk med til å kategorisere og sortere disse gatenavnene i Excel-ark.

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen#t=2h29m17s

 

Artikkel i Vårt Oslo fra 17.05.2019 (klikk på artikkel-tittelen)

Gatenavnene forteller historien om hovedstadens klasseinndeling, påviser to elever fra Oslo by Steinerskole

 

Les mer om Holbergprisen i skolen her:
https://www.holbergprisen.no/nyheter/holbergprisen-i-skolen/her-er-rets-holbergprisen-i-skolen-finalister

Flere artikler Pluss ikon