Oslo by steinerskole

Søknadsfrist for skoleåret 2014-2015 er 1.mars

Til alle nye søkere for skoleåret 2014-2015: Søknadsfristen til Oslo by steinerskole er 1. mars.

Første inntak er 15. mai, andre inntak 27. juni, tredje inntak i august.

Vi minner også om åpen dag 30.januar fra kl. 12.00-19.00

Velkommen!

Flere artikler Pluss ikon