Vi gratulerer Olivia Lynch med førsteplass i Unge forskere!

Hvert år arrangerer organisasjonen Proscientia konkurransen Unge Forskere. Proscientia er Forskningsrådets prosjekt for å øke interessen for vitenskap og forskning blant skoleelever. Unge Forskere er en forskningskonkurranse for ungdom mellom 13 og 20 år. Det konkurreres i to klasser, en naturvitenskapelig klasse og en humanistisk klasse. I tillegg er det en egen klasse for ungdomsskolen. Oppgavene bedømmes av en jury som benytter fagkonsulenter fra universiteter og høgskoler i sitt arbeid.

Fra Oslo by steinerskole deltok i år Olivia Lynch fra realfagslinjen, med realfagsoppgaven «Selvlaget spektrofotometer. En sammenligning mellom et kommersielt og et selvlaget spektrofotometer.» Førsteprisen inkluderer 10.000,- NOK og i tillegg deltakelse på European Union Contest for Young Scientists (EuCys) og Stockholm International Science Seminar (SIYSS).

Les mer om oppgaven til Olivia her:
http://www.proscientia.no/prognett-proscientia/Nyheter/Olivia_Margrethe_Lynch/1254026191754

Flere artikler Pluss ikon