Søk om stipend før 15. november

Søk innen 15. november hvis du vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2018. Her ser du hvor mye du kan få.
Alle elever får utstyrsstipend
Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend, behøver du ikke å søke på nytt.
Det er én felles søknad for stipend og lån, som du finner på www.lanekassen.no/soknader.
 

Flere artikler Pluss ikon