Bernard Daub i debatt i TV2

Skolens rektor Bernard Daub i debatt på TV2 nyheter, om digital demens. Se debatten her!

Debatten hadde som frisk overskrift; for mye bruk av IKT fører til digitale demens!  Rektor Sømme fra Jong skole i Bærum mener elevene får bedre resultater på skolen ettersom alle har fått hver sin iPad. Skolen ligger på topp resultatetsmessig.  Rektor Daub henviser til kunnskapsministerens uttalelser: «Ingenting tyder på  at økt bruk av IKT gir bedre resultater. Den digitale satsningen har vært preget av en stor og naiv entusiasme, og at for mye av Ikt-tenkningen har vært basert på et ønske om å være moderne.»

Som  tidligere formidlet i sine kronikker formidler Daub viktigheten av å verne om elevenes læringsarena og læringsprosesser. Vi må ha fokus på uforstyrret læring og fordypning. Multitasking ødelegger seriøs læring og fordypning. I DN på lørdag med overskriften Mislykket multitasking spør artikkelforfatteren om multitasking bare er et pent ord for «jeg klarer ikke konsentrere meg». Problemet er ikke bare dårlig klasseledelse som det ofte fremheves.

Daub sier videre at med begrepet  digitale demens henviser hjerneforsker Spitzer til at teknologien påvirker vår tenkning og mentale prestasjonsevner. Leger i Sør-Korea hadde observert at unge voksne stadig oftere hadde oppmerksomhets-,  konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, og viste tegn til emosjonell forflatning.  Utgangspunktet for disse observasjoner var overdreven bruk av datamedier.  I vår heldigitaliserte hverdag er slike varselstegn noe vi må ta på alvor.  Så umoderne det enn høres ut.

Middelet kan ikke bli til målet.  

Flere artikler Pluss ikon