Tiltak på skolen i forbindelse med Covid-19

Skolestart i år preges av gult nivå for Covid-19. Vi har et ansvar ovenfor elevene, våre ansatte og samfunnet for å begrense faren for smitte.  Oslo by steinerskole vil til enhver tid følge helsemyndighetenes retningslinjer og krav for skolene i Norge. Etter regjeringens siste pressekonferanse er føringene følgende for videregående skoler:

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom September 2020 (oppdatert uke 37)

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

 

Vi fortsetter tidligere tiltak:

  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Hele klasser regnes som en kohort
Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
Unngå trengsel og store samlinger
Holde avstand i pauser/friminutt

Det er viktig med god håndhygiene og håndvask før man går inn på skolen. Antibac-stasjon vil stå ved alle innganger. Antibac og såpe vil stå ved alle toaletter og i alle undervisningsrom.

Kroppsøvingsundervisning skal foregå utendørs.

For å unngå store forsamlinger vil foreldremøter og større arrangementer utsettes eller gjennomføres i andre format/digitalt.

Kantinen er åpen igjen, men med tiltak som opprettholder alle krav til smittevern.

Alle skolens elever og foresatte har fått tilsendt en mer detaljert beskrivelse av våre ulike tiltak.

Det er viktig at alle, både elever og foresatte leser veilederen på Udirs hjemmeside grundig og forholder seg 100 % til dette. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

 

Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med skolens rektor Bernard Daub.

 

 

 

Flere artikler

Ivo og Vera

Fotoutstilling med Vera Moi og Ivo Ek på Henie Onstad kunstsenter

Alle linjene startet året med hver sin kick-off