Tiltak på skolen i forbindelse med Covid-19 rødt nivå

Vi har et ansvar ovenfor elevene, våre ansatte og samfunnet for å begrense faren for smitte.  Oslo by steinerskole vil til enhver tid følge helsemyndighetenes retningslinjer og krav for skolene i Norge. Etter regjeringens siste pressekonferanse er føringene følgende for videregående skoler:

Regjeringen har nå innført rødt nivå for Covid-19 på alle videregående skoler. Rødt nivå betyr ikke stengte skoler, men begrenset klassestørrelser, og begrenset kontakt mellom elevene og mellom elever og de ansatte. Det vil si at vi er tilbake til vårens situasjon hvor klassene må deles i to og fordeles på to klasserom. Konsekvensen av en slik organisering er at ikke alle elever kan være på skolen samtidig. Vi har ikke nok rom til det. Men uavhengig av det må vi begrense antall elever på skolen. En tilleggs-utfordring er også et voksende antall elever og ansatte i karantene. Deres situasjon må tas med i våre tiltak. Så må vi også ta anbefalingen med å unngå bruken av kollektiv transport på alvor. Dette betyr at vi må satse på hjemmeundervisning så mye vi kan. Det er med tungt hjerte. Etter vårens erfaring vet vi mer enn noen gang betydningen av den levende undervisningen på skolen og de gode relasjoner som kun kan oppstår i et fysisk samvær.

Vi er nå spente på hva Oslo kommune bestemmer seg for, men ser nødvendigheten av å  planlegge neste uke allerede i dag. Vi tenker at føringene fra Viken fylke kan være en fornuftig løsning. Vi kan gjennomføre en del av undervisningen på skolen i små grupper. Vi tenker at en kombinasjon av vanlig timeplan på Teams og fagdager på skolen kan være en god løsning. Dette gjelder i første omgang alle de praktiske programfagene på media, musikk, kunst og real som kun kan gjennomføres på skolen. Vi vil i løpet av neste uke utarbeide en langsiktig plan, men for neste uke (uke 46) vil undervisningen organiseres som følgende:

Vg1: hjemmeundervisning på teams hele uken.
Vg2: hjemmeundervisning på teams mandag, tirsdag, onsdag og fredag, Heldags på skolen med programfagene på torsdag
Vg3: hjemmeundervisning på teams mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Heldags på skolen med programfagene på fredag.

Vi følger vanlig timeplan på Teams så langt som mulig.

Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med skolens rektor Bernard Daub. Åpen kommunikasjon og godt samarbeid er nødvendig for å skape en god hverdag for våre kjære elever i  disse utfordrende tider.

Råd om når man må være hjemme ved sykdom 

Det er viktig at alle, både elever og foresatte leser veilederen på Udirs hjemmeside grundig og forholder seg 100 % til dette. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

 

05.11.20

 

 

 

 

Flere artikler

Ivo og Vera

Fotoutstilling med Vera Moi og Ivo Ek på Henie Onstad kunstsenter

Alle linjene startet året med hver sin kick-off