Silkebok? Hva er det?

Vi legger opp til at undervisningen foregår i dialogform så langt det passer til fagets egenart. Lærestoffet beskrives så konkret som mulig, det drøftes i samspill med elevene, og eleven gjør til slutt sine egne selvstendige vurderinger i møte med stoffet. I hovedfags-periodene jobber elevene med å bearbeide fagstoffet i en hovedfagsbok; en silkebok. Der presenteres fagstoffet som er gjennomgått i perioden. Vår erfaring er at dette er en fruktbar metode, som fører til at elevene utvikler selvstendighet, modenhet, kreativitet og evne til å utvikle begreper.

Silkebok forklares

Flere artikler Pluss ikon