Disseksjon Biologi Hovedfag

Realfagselevene satte transportsystemet hos tøffeldyr og pattedyr under lupen i hovedfagsperioden i biologi.

Transportsystemet til alle organismer er fascinerende fagstoff. Hvordan blodet og næringsstoffene de ulike organismene trenger for å eksistere fraktes rundt i legemet deres er til enhver tid tilpasset organismens levevis og levested. Transportsystemet kan være alt fra enkel diffusjon hos tøffeldyrene til svært komplekse og sammensatte system hos pattedyrene. Vi kan selv kjenne på vårt eget transportsystem når vi løper etter bussen eller opp alle trappene til 4. etasje for å rekke undervisningen. Men hvordan ser det egentlig ut? VG2 real, biologi-elevene, brukte tid i hovedfagstimene til å undersøke fenomenet nærmere. De dissekerte hjerte og lunger hos sau, og hjerte hos and, og oppdaget blant annet at hjertets forkammer så mye mindre ut enn de trodde på forhånd. Hjerteklaffene som som passer på at blodet går det riktige veien, var også godt synlige der de ligger mellom forkammeret og hjertekammeret. Lungene hos sauen var hvitrosa og man kunne tydelig se hvordan bronkiene blir mindre og mindre utover i lungene. Forskjellen i størrelsen på et sauehjerte og et andehjerte var også fascinerende.

Flere artikler Pluss ikon