Prosjekt Respekt

Hvert år organiserer elevrådet temadager for skolens elever med debatter og foredrag innenfor temaer som angår ungdommer. I år fikk skolen blant annet besøk av Faten Mahdi Al-Hussaini som snakket om ekstremisme og fremmedfrykt.

Flere artikler Pluss ikon