Oslo by steinerskole

Pressemelding

Skal det være økonomisk umulig å drive musikklinjer på private skoler?

Stortingets behandling av tilskudd til Kongshaug musikkgymnas og Oslo by Steinerskole

I forslaget til årets statsbudsjett foreslår regjeringen å fjerne et tilskudd til Kongshaug musikkgymnas. Tilskuddet har blitt gitt fordi det er dyrere å drive en rendyrket musikklinje. Oslo by Steinerskole har ikke fått et slikt tilskudd til sin musikklinje. Begrunnelsen for å fjerne tilskuddet nå er likebehandling av privatskolene. Kongshaug har siden 2001 mottatt dette tilskuddet for sin musikklinje. Flertallet i Stortinget vedtok både i 2001 og i 2003 tilskuddet til Kongshaug musikkgymnas for at de skulle likebehandles med de offentlige skolenes musikklinjer. I 2003 etterlyste Utdanningskomiteen en tilskuddsordning for skoler med samme tilbud som Kongshaug musikkgymnas. En slik ordning er ikke utarbeidet, til tross for at en lignende ordning er på plass for toppidrettslinjer.  Det er forunderlig at departementet ikke har sett nødvendigheten av å implementere Stortingets vedtak.  Behovet for dette tilskuddet er per i dag uforandret for begge utdanningstilbud, det er fremdeles dyrere å drive en ren musikklinje enn det som er de gjennomsnittlige kostnadene til utdanningsprogram for musikk, dans og drama.

Oslo by Steinerskole som også tilbyr en tilsvarende musikklinje har fått avslag på sin søknad om å få samme tilskudd. Skolen forsøkte å komme i dialog med Kunnskapsdepartementet uten at det førte frem. På grunnlag av dette stevnet Oslo by Steinerskole Kunnskapsdepartementet for forskjellsbehandling.  Oslo by Steinerskole nådde ikke fram i Oslo tingrett, og har nå anket til Eidsivating lagmannsrett.

Oslo by Steinerskole synes det er gledelig at regjeringen endelig ønsker å likebehandle Kongshaug musikkgymnas og Oslo by Steinerskole. Det  overraskende er at tiltaket som foreslås er å fjerne tilskuddet til Kongshaug musikkgymnas for å oppnå likebehandling. Stortinget har jo tidligere ønsket en likebehandling med tilskudd til alle rene musikklinjer. I Stortingets spørretime i går redegjorde Kunnskapsministeren for sitt standpunkt og forsikret at hun er interessert i å finne en løsning for Kongshaug musikkgymnas ut skoleåret. Men hva med tilskudd til Oslo by Steinerskole?  Kunnskapsministeren uttalte seg ikke om det. Stortinget er nå informert om at det per i dag finnes to skoler i Norge som tilbyr en ren musikklinje. Det understrekes at det kun er snakk om to. Den ene skolen har fått 3,2 millioner ekstra i årlig tilskudd, den andre har det ikke.

Skal Stortinget la Kunnskapsministerens angst for private skoler føre til at to unike tilbud til musikkinteresserte elever forsvinner?

Flere artikler Pluss ikon