Pedagogikk og helse

«Summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets levedyktighet». Disse kloke ord fra kongens nyttårstale fører oss rett inn i dagens arbeid med nye lærerplaner og deres fokus på psykisk helse og medborgerskap. Resultatene fra ungdata 2019 viser at en av vår tids store utfordringer er psykisk helse. I en tid hvor flere og flere elever strever med å takle sine liv, er det uten tvil viktig å reflektere over på hvilken måte skolen kan bidra. Realiteten i dag er at det enkelte menneskets livskraft er truet. Debatten rundt hva som er den egentlige årsaken til at så mange unge mennesker er utbrente og uten den vitale kraften, mangler. Er det en sivilisasjonssykdom, oppveksten eller resultat av en pedagogisk praksis.

Skolens samfunnsoppdrag er at elevene må erverve seg en livskompetanse som gjør dem til fremtidens samfunnsborgere, klare til å stå og bidra i den verden de lever i. Skolens oppgave er å utvikle en pedagogisk praksis mellom individualisering og sosialisering. Fokus på psykisk helse er viktig, men det advares mot en psykologisering av skolen. Debatten rundt smilefjes som selv-evalueringsform er siste eksempel på det. Refleksjon over sine følelser og psyke kan få negative virkninger. Vi må beholde fokus på det sunne i hvert menneske og på de dannelsesperspektiver som lever i de enkelte fag.

Undervisningen skal løfte elevene ut av sine personlige begrensninger, slik at de skuer ut i verden og blir kjent med nye horisonter. Dette gjelder alle fag, fra naturfagene til kunstfagene. Bearbeidelse av fagstoffet skal ikke psykologiseres, men må ta utgangspunkt i fagenes særpreg og grensesprengende muligheter. De grunnleggende metodiske redskapene for livsmestring er først å fremst å forbinde seg med fagene, å glemme seg selv for å erfare noe nytt. En vellykket faglig opplæring må være en vei fra det ukjente til egen mestring, fra undring til erkjennelse. Oppdagelse og mestring skaper gnist og frigjør energi. Det er en kjent lovmessighet som tar utgangspunkt i en vellykket læringsprosess.

For å skape en levedyktig samfunnsborger må pedagogikken gir fremtidshåp. Det ligger i fagenes egenverdi og metodikk.

Bernard Daub
Rektor ved Oslo by steinerskole

Innlegget står på trykk i Dagsavisen mandag 23. mars 2020

Flere artikler Pluss ikon