Alba Lykke ansvarlig for OD 2014

Oslo by steinerskole forbereder seg til OD-dagen 30. oktober

Det nærmer seg OD-dagen 30. oktober. Som de fleste andre skoler i Norge, forbereder Oslo by steinerskoles elever seg til å gjøre en solid arbeidsinnsats denne dagen. De innjobbede midlene fra Operasjon Dagsverk vil i år, i samarbeid med Utviklingsfondet, gå til støtte av utdanning av ungdom i Etiopia og Malawi med spesielt fokus på jenter.

Operasjon Dagsverk er et elevstyrt prosjekt og i år er det Alba Lykke i VG3 HUM som er skolekomiteleder for OD. «Vi kaller dette for «U-hjelp til norske hjerner», og årets kampanje «Nei til likegyldighet» går ut på nettopp dette. Informasjonsspredning og bevissthetsgjøring er, etter min mening, noe av det viktigste OD gjør», sier Alba i informasjonsbrevet hun har sendt ut. Alba gjør sammen med de andre i OD-komiteen en kjempeinnsats for å organisere og gjennomføre dette viktige prosjektet på en god måte.
Internasjonal uke og OD-dagen

Operasjon Dagsverk er delt inn i to deler: Internasjonal uke og OD-dagen, der begge to er minst like viktige. Under Internasjonal Uke, som var fra 21. – 23. oktober, fikk elevene et inblikk i hva OD er, nord/sør-problematikk, årets prosjekt og hva pengene skal gå til.

Flere artikler Pluss ikon