Multitasking eller oppmerksomhet?

Undersøkelser viser at elever som multitasker i skoletimene får med seg mindre av undervisningen, og lærer mindre. Det har Oslo by steinerskole tatt konsekvensen av, sier daglig leder Bernard Daub.

Det å gjøre flere ting samtidig er blitt en opplagt del av hverdagen for veldig mange av oss. Vi er blitt vant til å ”multitaske”, og synes det er som det skal være.

Spør du ungdom i dag mener mange at de er gode til å mulititaske. De mener at de i en læringssituasjon får med seg innholdet i undervisningen, selv om de samtidig har PC eller mobil fremme og er på Facebook. Men er det slik?

Mennesker kan ikke multitaske

”Datamaskiner kan virkelig gjøre flere ting samtidig. Mennesker kan faktisk ikke. Det er dokumentert gjennom en rekke undersøkelser.” sier Bernhard Daub. ”Det vi egentlig gjør når vi tror vi multitasker, er å switch-taske. Vi skifter lynraskt mellom å ha fokus på det ene og på det andre. Underveis mister vi mye.”

Detaljene blir borte

Et forsøk foretatt av professor i psykologi Annika Melinder, i samarbeid med NRK-programmet Schrödingers Katt, viste at elever som ble utsatt for multitasking i en læringssituasjon fikk med seg langt færre detaljer enn en kontrollgruppe som ikke multitasket.

Eksperimentell psykologisk forskning har vist at jo mer trykk vi får på hjerneprosessen, jo dårligere blir våre prestasjoner. Dette bekreftes av en studie som er utført ved universitetet i London. Den viser at vår IQ blir midlertidig redusert ved multitasking. IQ-svekkelsen når du distraheres av for eksempel telefonsamtaler og e-post er faktisk mer enn dobbelt så stor som hvis du røyker marihuana!!

Konsentrasjon og fordypning

”Ved Oslo by steinerskole har vi tatt konsekvensen av denne kunnskapen og lagt opp undervisningen for best mulig kunnskapsformidling,” sier Daub. ”Det handler om å gi eleven det beste utgangspunktet for læring, gi dem rom til å konsentrere seg uten forstyrrende bruk av PC, nettbrett eller mobil.”

”Derfor lar vi være å bruke PC i mange undervisningssituasjoner. Vi bruker selvfølgelig digitale hjelpemidler i sammenhenger der det er relevant, men det er læreren som har den viktigste rollen i kunnskapsformidlingen.”

”En engasjert lærer som formidler fagstoffet muntlig, med øyenkontakt og i samtale med elevene, gjør undervisningen levende,” sier Daub. Denne aktive og kreative situasjonen med full oppmerksomhet, uten forstyrrende bruk av PC, gir erfaringsmessig den beste formidlingen av kunnskap. Elevene trekkes med i innholdet, og får bedre resultater.”

Flere artikler Pluss ikon