Livet på skolen Pluss ikon

Pedagogikk

Mennesket er en helhet, og det bør skolen også være. Tankens arbeid i naturfag, matematikk, språk, samfunnsfag og litteratur står sammen med håndens arbeid i kunst, håndverk og musikk. Elevene arbeider derfor både kunstnerisk, teoretisk og praktisk. Summen gir den helhetlige utfordringen man trenger som menneske.

I en stort anlagt forskningsrapport om kunst som integrert del av undervisningen, utført av UNESCO i 2007, ble det konkludert med at elevenes læringsutbytte blir større når kunstneriske metoder er en del av undervisningen.

Undervisningsformen ved Oslo by steinerskole har som overordnet mål å gi hver enkelt elev mulighet til å videreutvikle seg på et selvstendig grunnlag. Vi gir elevene faglige utfordringer, og oppfordrer dem til å tenke selv og trekke sine egne konklusjoner.