Inspirerende møte med grafikeren Arne Bendik Sjur

Både 1. allmennfag og 1. kunst fikk et unikt møte med den erfarne og kjente grafikeren Arne Bendik Sjur, under hans pågående utstilling ved galleri Kunstverket «Mytologisk landskap». Elevene har tegning med lærer Åse Kathrine Dahle i denne perioden, og studerer blant annet organiske motiver. Arne Bendik Sjur tok seg god tid, og viste elevene hvordan han bruker redskaper på ulike måter, og fortalte utdypende om hvordan verkene hans blir til, både rent teknisk, og innholdsmessig. Dette ble et minneverdig og inspirerende møte, hvor elevene ble tydelig inspirerte og berørte av Sjurs fortellende og personlige fremleggelse. Han uttrykte også sin store begeistring for Steinerskole-elever, da han sjeldent ellers ser slik kreativitet, høyt nivå, og en sånn kvalitet i det kunstneriske blant ungdom.

Dette ble et uforglemmelig møte, både for Arne Bendik Sjur og for elevene våre.

Flere artikler Pluss ikon