Informasjon Pluss ikon

Opptakskrav

Hvem kan søke elevplass?
Søknader sendes direkte til skolen via vårt søknadsskjema og ikke via VIGO.

Inntak til Vg 1:

Alle elever i 10. klasse kan søke. Det er også anledning for elever å søke overflytning fra andre videregående skoler. På lik linje med alle andre videregående skoler, skjer inntaket kun på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse. Inntak til musikklinjen skjer på grunnlag av vitnemål fra 10. klasse og opptaksprøve.

Inntak til Vg 2:

Kunstfag
Elever som fullfører Vg 1 allmenfaglig med formingsfag som programfag kan søke.

Humanistiske fag
Elever som fullfører eller har fullført Vg 1 på offentlig videregående skole allmenfaglig studieretning eller på steinerskole kan søke.

Musikk
Elever som fullfører eller har fullført musikk/dans/drama Vg 1 på offentlig skole kan søke. Spesielle opptakskrav gjelder for musikk. Kontakt skolen for mer informasjon.

Realfag
Elever som fullfører eller har fullført 1.vg på steinerskole eller offentlig videregående skole, allmenfaglig studieretning og kan dokumentere meget gode kunnskaper innen matematikk og naturfag kan søke.

Medier og kommunikasjon
Elever som fullfører eller har fullført Vg 1 medier og kommunikasjon kan søke.

 

Ved oversøkning rangeres elevene etter faglig egnethet på grunnlag av karakterer eller vitnemål.

Inntaksreglementet finner du her.

Søknadsskjema.