Informasjon Pluss ikon

Fravær / innlogging

Foreldre ved Oslo by steinerskole kan få tilgang til informasjon om sitt barns skolegang. Fravær, tilstedeværelse, anmerkninger og varsler om nedsatt vurdering i orden eller oppførsel er ting foreldre kan sjekke gjennom skolens elektroniske fraværssystem.

Dersom du melder deg på dette vil du også motta epost på dager barnet er fraværende ved undervisningens start. Når du melder deg på må du ha barnets personnummer tilgjengelig. Påmelding gjøres her. Ved påmelding skal du først oppgi ditt eget personnummer, og så oppgi personnummer for barnet.

Det kan ta noen dager før du får tilgang til systemet.

Her finnes brukerveiledninger for å se fravær og for å se vurderinger av eleven.

For at du skal kunne få informasjon om elevens forhold etter at de har fylt 18 år må eleven fylle ut Samtykkeerklæring og levere til skolen.