Informasjon Pluss ikon

Informasjon

Elevene går ut med høy kompetanse og stiller sterkt rustet til høyere utdanning. Flere av våre elever har vunnet priser i «Unge forskere», som arrangeres av Norges forskningsråd.

Vår pedagogikk gir mulighet til full fordypning i fagene. Undervisningsformen har som overordnet mål å gi hver enkelt elev mulighet til å videreutvikle seg på et selvstendig grunnlag. Vi gir elevene faglige utfordringer, og oppfordrer dem til å tenke selv og trekke sine egne konklusjoner.

Vurdering for læring står sentralt i vår pedagogikk. I alle fag gjøres det formelle vurderinger. Flere av fagene blir organisert i periodeundervisning med fokus på ett emne om gangen, dermed blir skoledagen mindre oppstykket.

Last ned brosjyren vår her:

Forside skolebrosjyre

 

Oslo by steinerskole har fem linjer.

Alle elever har timer både i teoretiske, kunstneriske og praktiske fag.

Forskningsrapporten utført av UNESCO i 2007 konkluderer med at elevenes læringsutbytte, også i rene teorifag, blir større når kunstneriske metoder er en del av undervisningen.

Vi legger opp til at undervisningen foregår i dialogform. Lærestoffet beskrives og drøftes i samspill med elevene. Til slutt gjør elevene sine egne, selvstendige vurderinger i møte med stoffet. Dette fører til at elevene utvikler selvstendighet, modenhet, kreativitet og evne til å utvikle begreper.

Skolens primære oppgave er å tilrettelegge for innholdsrik læring, utvikling og digital kompetanse. Det er ingen tvil om at digital mestring er uunnværlig i dagens og morgendagens samfunn, men en engasjert lærer som formidler fagstoffet muntlig og i samtale med elevene, gjør undervisningen levende.

Elevene trekkes med i innholdet og får bedre resultater. Skolen legger stor vekt på velutstyrte verksteder tilpasset dagens teknologi.

Mennesket er en helhet, og det bør skolen også være. Tankens arbeid i naturfag, matematikk, språk, samfunnsfag og litteratur står sammen med praktisk arbeid i kunst, håndverk og musikk. Elevene arbeider derfor både kunstnerisk, teoretisk og praktisk. Summen gir den helhetlige utfordringen man trenger som menneske.

Dagens og fremtidens pedagogiske mål må være å gi rom for konsentrasjon og fordypning. Vi må gi elevene mulighet til å være til stede og gjøre en ting av gangen. Kontakt med seg selv er grunnlaget for å mestre sitt eget liv. Nærvær i en læringsprosess er derfor også et bidrag til bedre psykisk helse.