Hvorfor velge Oslo by steinerskole?

Mennesket er en helhet, og det bør skolen også være. Tankens arbeid i naturfag, matematikk, språk, samfunnsfag og litteratur står sammen med håndens arbeid i kunst, håndverk og musikk. Elevene arbeider derfor både kunstnerisk, teoretisk og praktisk. Summen gir den helhetlige utfordringen man trenger som menneske. Undervisningsformen ved Oslo by steinerskole har som overordnet mål å gi hver enkelt elev mulighet til å videreutvikle seg på et selvstendig grunnlag. Vi gir elevene faglige utfordringer, og oppfordrer dem til å tenke selv og trekke sine egne konklusjoner.

Hør elevene forklare selv.

Hvorfor velge Oslo by steinerskole?

Flere artikler Pluss ikon